Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. Audycja zawiera fragment referatu językoznawczyni, prof. Barbary Bartnickiej, zatytułowanego „Szkoła we wspomnieniach Wiktora Gomulickiego”, wygłoszonego na konferencji naukowej „Życie i twórczość Wiktora Gomulickiego”, zorganizowanej przez Wydział Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza. Badaczka, na podstawie analizy Wspomnień niebieskiego mundurka, stawia tezę, że Gomulicki był pisarzem bardzo nowoczesnym, biorąc pod uwagę język jego powieści. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.