Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. Ostatnia audycja cyklu zawiera fragment referatu prof. Jakuba Lichańskiego, historyka literatury i retoryka, zatytułowanego „Wiktor Gomulicki jako pisarz historyczny”, wygłoszonego na konferencji naukowej „Życie i twórczość Wiktora Gomulickiego”, zorganizowanej przez Wydział Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.