Wspomnienia dziennikarza, działacza społecznego, posła Stronnictwa Demokratycznego Henryka Lukreca o literacie, dziennikarzu i polityku, ministrze spraw zagranicznych oraz kultury i sztuki, pośle na Sejm Ustawodawczy, przywódcy Stronnictwa Demokratycznego w latach 1944-1949 Wincentym Rzymowskim (1883-1950):
- okoliczności śmierci W. Rzymowskiego w czasie akademii 1-majowej na Służewcu
- udział w Kongresie Obrońców Kultury we Lwowie w 1936 roku
- ataki na W. Rzymowskiego po zakończeniu zjazdu
- oskarżenia o plagiat
- przemówienie w Waszyngtonie w 1946 roku stojąc na czele polskiej delegacji na Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
- odradzanie się faszyzmu w Niemczech
- pierwsza rocznica śmierci W. Rzymowskiego.