Audycja biograficzna przyblizajaca postać literata, dziennikarza i polityka, ministra spraw zagranicznych oraz kultury i sztuki, posła na Sejm Ustawodawczy, przywódcy Stronnictwa Demokratycznego w latach 1944-1949 Wincentego Rzymowskiego (1883-1950). Zawiera:
1. Sondę uliczną na temat znajomości postaci W. Rzymowskiego 
2. Rozmowę Piotra Lignara z historykiem Włodzimierzem T. Kowalskim:
- nieznajomość postaci W. Rzymowskiego w społeczeństwie
- funkcja ministra spraw zagranicznych od 1945 roku
- rola we wprowadzeniu Polski do Organizacji Narodów Zjednoczonych
- okoliczności Konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco
- dwuletni bilans szefowania polskiej dyplomacji
- wprowadzenie Polski do rady Bezpieczeństwa ONZ
- udział w konferencji pokojowej w Paryżu latem 1946 roku
3. Teksty:
- rys biograficzny W. Rzymowskiego
4. Nagrania archiwalne:
- wystąpienie ministra spraw zagranicznych W. Rzymowskiego na temat podpisania Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 roku
- wystąpienie dyrektora programowego Polskiego Radia Henryka Lukreca z 1951 roku na temat okoliczności śmierci i drogi życiowej W. Rzymowskiego.