Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. W drugiej części swych wspomnień Witold Zalewski mówi o swoich małych ojczyznach – Grudziądzu, Brześciu nad Bugiem i majątku ziemskim pod Łukowem. Brześć opisał w Pożegnaniutwierdzy, a Grudziądz w Pruskim murze. Wspomina, że pierwszą jego życiową katastrofą był wybuch wojny, drugą – wybuch powstania warszawskiego. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.