Audycja Andrzeja Sowy poświęcona gen. Władysławowi Andersowi. Prowadzący audycję zauważa, że budził on skrajne emocje; na zachodzie był bohaterem narodowym, w kraju – zaś totalnie go potępiano.  Mówiono o nim, że chciał do Polski na białym koniu wrócić, ale do tej innej Polski, o którą walczył. Oceniano go przez pryzmat, może nie zawsze najszczęśliwszej jego działalności na emigracji w Londynie, kiedy, przez jakiś czas sprawował wysoką funkcję w tamtejszym "gabinecie cieni" (...). 

Podczas programu toczy się dyskusja o historyczną ocenę polityki generała. W roli oskarżyciela występuje Tadeusz Osica, zaś w roli obrońcy Ludwik Malinowski.

Na historycznej wokandzie to cykl radiowych audycji poświęconych znanym i wpływowym postaciom historycznym. Goście w studio, cenieni historycy, wcielają się w oskarżyciela i obrońcę, by dokonać osądu działań wybranej postaci ze współczesnej perspektywy.

Ilustracja: Władysław Anders, Wikimedia Commons, PD