Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. Profesor Władysław Bartoszewski wspomina traumatyczne czasy II wojny światowej. Pobyt w Oświęcimiu w 1940 roku pozostawił po sobie poczucie konieczności pomocy cierpiącym. To doświadczenie wywołało w nim poczucie obowiązku do działania. Opowiada o swojej działalności konspiracyjnej: współpracy ze Związkiem Walki Zbrojnej, późniejszym AK czy Radą Pomocy Żydom pod kryptonimem „Żygota”. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.