Audycja Polskiego Radia z 2002 roku. Niełatwego zadania jakim jest ocena jego życiowego dorobku podjęli się historycy Wojciech Fałkowski i Tadeusz Rosłanowski. Jak się dość powszechnie uważa, Władysław II Wygnaniec nie zdołał zadośćuczynić oczekiwaniom, jakie pokładał w nim ojciec. Przez około dwie dekady, kiedy Władysław usiłował sprawować rządy, większość czasu przypadła na okres jego wygnania.