Bohaterem tego odcinka audycji Na historycznej wokandzie jest król Polski Władysław Łokietek. Oceny jego dorobku podjęli się historycy Grzegorz Myśliwski i Jan Sałkowski. Do historii Łokietek przeszedł jako władca, który zjednoczył Polskę po okresie trwającego niemal dwa stulecia rozbicia dzielnicowego. Jego dokonania przedstawia się w związku z tym w jednoznacznie pozytywnym świetle. Jego następca, król Kazimierz Wielki uchodzi za twórcę średniowiecznej potęgi Polski – czy to dowód na to, że odziedziczył państwo o solidnych fundamentach? Z jednej strony można mówić o wytrwałości i konsekwencji Łokietka w dążeniu do ponownego zjednoczenia Polski. Z drugiej strony można argumentować, że władca większość swoich osiągnięć zawdzięcza szczęściu, a nie talentom politycznym. Wśród jego porażek wymienia się także niezabezpieczenie polskich interesów na terenach Pomorza Zachodniego i Gdańskiego. Jaki jest więc bilans rządów Łokietka?

Na historycznej wokandzie
to cykl radiowych audycji poświęconych znanym i wpływowym postaciom historycznym. Goście w studio, cenieni historycy, wcielają się w oskarżyciela i obrońcę, by dokonać osądu działań wybranej postaci ze współczesnej perspektywy.

ilustracja: Marcello Bacciarelli, Portret króla Władysława Łokieteka, Wikimedia, PD