Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego na temat króla Władysława Łokietka i jego polityki jednoczenia ziem polskich w latach 1260-1261. Poruszane wątki: początki działań politycznych Łokietka, opanowanie Wielkopolski, król czeski Wacław II zagrożeniem dla władzy Łokietka, powrót z Węgier, rozszerzanie wpływów i opanowywanie kolejnych ziem, niełatwe początki panowania, podbicie Pomorza przez Krzyżaków, starania o koronę u papieża i koronacja Władysława Łokietka w Krakowie w 1320 roku.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Grzegorz Myśliwski - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autorzy pierwowzoru: Jan Baszkiewicz, Jerzy Wyrozumski.