Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. W drugim odcinku audycji dramaturg i poeta Bohdan Urbankowski opowiada o pokoleniu „Kwadrygi”, identyfikacji poetów tej grupy z klasą pracującą i trudnościach z wpasowaniem się w życie literackie dwudziestolecia międzywojennego. Przybliżając twórczość Władysława Sebyły z tego okresu Urbankowski wymienia dwa główne nurty: poezję zaangażowaną społecznie, pacyfistyczną oraz metafizyczną. Postać poety przybliżają też fragmenty wspomnień Okładka z pegazem Sabiny Sebyłowej oraz książka Wspólny pokój Zbigniewa Uniłowskiego. W audycji wykorzystano fragmenty wierszy Władysława Sebyły PoeciSztab i Piechota maszeruje w interpretacji Emira Buczackiego. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.