Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. W tym odcinku audycji dramaturg i poeta Bohdan Urbankowski zastanawia się nad miejscem Władysława Sebyły w polskiej poezji nowożytnej, umiejscawiając go bliżej romantyków niż poetów mu współczesnych; dostrzega mistrzów Sebyły w Norwidzie i Słowackim, przypisując tym inspiracjom wysoki poziom jego metafizycznych wierszy. W audycji prezentowane są także fragmenty listów Władysława Sebyły, jeden fragment o wymowie antymilitarystycznej opisuje służbę wojskową poety, a kolejne – zachwyt podróżą do Włoch i Francji. Fragmenty książki Sabiny Sebyłowej Okładka z pegazem czyta Anna Gołębiowska. Fragment wiersza O matko, ty uwierzyszczyta Wojciech Malajkat, a Młynów – sonaty nieludzkiej – Emir Buczacki. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.