Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat wojny Rzeczypospolitej z Carstwem Ruskim (1577-1582) o Inflanty i ziemię połocką. Poruszane wątki: wojny o Inflanty, wyprawa Iwana IV Groźnego, trzy wyprawy Stefana Batorego przeciwko Moskwie, kampanie: połocka, wielkołucka, pskowska, sposób prowadzenia kampanii Stefana Batorego.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Joanna Choińska-Mika - historyk. Lektorzy: Andrzej Krusiewicz, Krzysztof Dumała, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autorzy pierwowzoru: Stanisław Grzybowski, Władysław Konopczyński, Marek Plewczyński.