Audycja biograficzna z 06.12.1988 roku. Postać polskiego ekonomisty, doktora habilitowanego nauk prawnych, profesora Wolnej Wszechnicy Polskiej, działacza socjalistycznego, polityka, posła na Sejm Adama Pragiera (1886-1976). Zawiera:
1. Rozmowę Mariana Kruczkowskiego z historykiem Tomaszem Nałęczem : - kariera polityczna - rola w ruchu socjalistycznym - studia medyczne i prawnicze - relacje z Józefem Piłsudskim, spór o rolę parlamentaryzmu - mandat poselski w latach 1922-1930 - okoliczności wyboru prezydenta Gabriela Narutowicza - sytuacja po Przewrocie Majowym - udział w Procesie Brzeskim, emigracja - powrót do Polski w październiku 1935 roku, po śmierci Józefa Piłsudskiego - losy wojenne - udział we władzach londyńskich - działalność publicystyczna i pamiętnikarska
2. Teksty: - Czas przeszły dokonany, Adam Pragier
3. Nagrania archiwalne: - Relacja prof. A. Pragiera na temat przekazania Polakom władzy przez Austriaków w Krakowie w 1918 roku.
Czyta: Jerzy Rosołowski, Wiesław Machowski.