Audycja biograficzna Polskiego Radia z 30.04.1995 roku przedstawiająca postać działacza ludowego, publicysty, marszałka Sejmu Macieja Rataja (1884-1940). Zawiera:
1. Rozmowę Elizy Bojarskiej z profesorem Michałem Pietrzakiem i doktorem Arkadiuszem Kołodziejczykiem: - przykład awansu polskich chłopów w życiu politycznym - praca nauczyciela we Lwowie i Zamościu - publikacje publicystyczne, rola w ruchu ludowym na Zamojszczyźnie - rola w połączeniu klubów parlamentarnych PSL Piasta i PSL Wyzwolenie - kariera w sejmie ustawodawczym - rola w komisji konstytucyjnej - wybór na stanowisko marszałka Sejmu po wyborach 1922 roku - przyjęcie przez Sejm reformy walutowej w 1924 roku i reformy rolnej w 1925 roku - sytuacja po zamordowaniu prezydenta Gabriela Narutowicza 16 grudnia 1922 roku - rola Sejmu i jego marszałka w pierwszej połowie lat dwudziestych - cechy charakteru - Zamach Majowy 1926 roku, rola mediatora - Sejm w latach 1928-1930 - aresztowanie przywódców Centrolewu we wrześniu 1930 roku - objęcie funkcji redaktora naczelnego pisma „Zielony Sztandar” w marcu 1931 roku - wybór na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1935 roku - sytuacja po wybuchu II Wojny Światowej - dwa aresztowania i śmierć
2. Teksty: - Maciej Rataj we wspomnieniach współczesnych - Pamiętniki 1918-1927, Maciej Rataj  - Maciej Rataj 1884-1940, Arkadiusz Kołodziejczyk  - zarządzenie Macieja Rataja z 15 maja 1926 roku  - List Macieja Rataja do córki. Czytają: Andrzej Tomecki, Jerzy Rosołowski, Wiesław Machowski.