Audycja historyczna Polskiego Radia z 14.04.1997. Nieodpowiedzialna polityka gospodarcza ekipy Edwarda Gierka. Załamanie dochodu narodowego; niedowład w dziedzinie produkcji, braki w dostawach energii, efektywność gospodarowania; podnoszenie płacy nominalnej, brak towarów w sklepach; zwiększanie zadłużenia zagranicznego. Audycja ilustrowana nagraniami: wypowiedzi pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka na spotkaniu z dziennikarzami w 1979 roku. 

Realizator Łucja Kamińska; autor audycji Agnieszka Stecka; uczestnicy: pierwszy sekretarz KC PZPR - Edward Gierek Edward [nagranie archiwalne]; historyk Wojciech Roszkowski.