Wypowiedź historyka Jerzego Eislera na temat zagospodarowania Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej. Poruszane wątki: Polska zwycięzcą II wojny światowej według oficjalnej propagandy, realne straty Polski po wojnie, strata Kresów Wschodnich i odzyskanie ziem na Zachodzie, tragiczny stan Ziem Odzyskanych, przesiedlenia, przenoszenie polskości ze Wschodu na Zachód, szybka integracja Ziem Odzyskanych z resztą kraju osiągnięciem powojennej Polski.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.