Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego na temat zjazdu władców europejskich w Krakowie we wrześniu 1364. Poruszane wątki: rola Polski na arenie międzynarodowej w okresie rządów Kazimierza Wielkiego, organizacja zjazdu władców europejskich w Krakowie, możliwość zorganizowania krucjaty przeciw Turkom Osmańskim, propagandowy wymiar wydarzenia, słynna uczta zorganizowana przez krakowskiego patrycjusza Mikołaja Wierzynka.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Grzegorz Myśliwski - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Jerzy Wyrozumski, Paweł Jasienica.