Wypowiedź historyka Janusza Osicy na temat utworzenia chłopskiej partii politycznej Stronnictwo Ludowe w roku 1931 z połączenia Stronnictwa Chłopskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”.Poruszane wątki: przyśpieszenie procesu zjednoczenia ruchu ludowego na skutek represji rządowych, pozytywne oceny zjednoczenia wydane przez niedawnych sceptyków, znaczenie Stronnictwa na arenie politycznej Polski, jego program i cele, sukces zjednoczonego ruchu ludowego.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.