Audycja Polskiego Radia z 29.10.1979 roku na temat pisma „Chimera” wydawane przez poetę, tłumacza, krytyka literackiego Zenona Franciszka Przesmyckiego ps. „Miriam” (1861-1944). Zawiera teksty: - list Stefana Żeromskiego do Zenona Przesmyckiego z 11 grudnia 1903 roku,  - prospekt Chimery,  - Czasopisma literackie modernizmu, Jerzy Kądziela,  - Walka ze sztuką, Zenon Przesmycki,  - Los geniuszów, Zenon Przesmycki w interpretacjach Krzysztofa Orzechowskiego, Zygmunta Maciejewskiego, Marka Idzińskiego.