Rozważania Marka Sadzewicza na temat specyfiki i formy felietonu. 
Audycja z 23.10.1973 roku.