Audycja Polskiego Radia z 22.08.1988. Rozmowa z dwoma laureatami nagród państwowych, którzy wspominają jak funkcjonował przemysł państwowy w okresie międzywojennym, co czyniono, żeby był efektywny i konkurencyjny na rynkach światowych. Co to była wspólnota interesów i jakie zakłady do niej należały.

Uczestnicy: nestor Naczelnej Organizacji Technicznej - Ignacy Brach; były pracownik w Centralnym Okręgu Przemysłowym - Janusz Tymowski.