Audycja biograficzna z 09.03.1991 roku poświęcona życiu Zygmunta Krasińskiego [1812-1859] - poety i dramaturga okresu romantyzmu. Audycja zawiera:
1. fragmenty tekstów w interpretacjach Jerzego Rogowskiego, Michała Pawlickiego, Andrzeja Ferenca:
- list Zygmunta Krasińskiego do Wincentego Krasińskiego
- list Wincentego Krasińskiego do Zygmunta Krasińskiego, Petersburg, 1831 rok.
- list Zygmunta Krasińskiego do Henryka Reeve’a
- list Wincentego Krasińskiego do Zygmunta Krasińskiego
- wiersz" Bóg mi odmówił tej anielskiej miary", Zygmunt Krasiński
- list Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej
- listy Zygmunta Krasińskego i Adama Sołtana
- wiersz "Jeśli mi kiedy przewodniczyć miały", Zygmunt Krasiński
- listy Wincentego Krasińskiego i Zygmunta Krasińskiego
- wiersz "Czy pomnisz jeszcze na dożów kanale", Zygmunt Krasiński
- list Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana
- list Zygmunta Krasińskego.