Audycja biograficzna poświęcona życiu Zygmunta Krasińskiego [1812-1859], poety i dramaturga okresu romantyzmu. Audycja zawiera:
1. wypowiedzi Zbigniewa Sudolskiego, literaturoznawcy, epistolografa i historyka literatury polskiej oraz Wojciecha Żukrowskiego, krytyka literackiego:
- romantyczna wymowa listów poety do Delfiny Potockiej
- społeczne poglądy Krasińskiego wyrażone w listach
- postać Delfiny Potockiej
- selekcja listów dokonana przez rodzinę po śmierci poety
2. fragmenty tekstów:
- List Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego, czyta Krzysztof Kolberger,
- Listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej, czyta Zofia Kucówna,
- Ledwom cię poznał, już cię żegnać muszę, Zygmunt Krasiński, czyta Krzysztof Kolberger,
- List Zygmunta Krasińskiego, czyta Zofia Kucówna,
- Czas i wieczność, Zygmunt Krasiński, czyta Krzysztof Kolberger,
- Gdy się przeszłość w duszę wnęci, Zygmunt Krasińsk, czyta Krzysztof Kolberger,
- Znasz, co namiętność? czy ty wiesz, co piekło, Zygmunt Krasiński, czyta Krzysztof Kolberger
- Znów żegnam Ciebie, jak przeszłego roku, Zygmunt Krasiński, czyta Krzysztof Kolberger.
Audycja z 01.02.1978 roku.