Audycja biograficzna z 2002 roku poświęcona przyjaźni literatów Zygmunta Krasińskiego [1812-1859] i Cypriana Norwida. Zawiera:
1. rozmowę Hanny Szof z Andrzejem Fabianowskim, historykiem literatury:
- elementy różniące Krasińskiego i Norwida
- okoliczności pierwszego spotkania literatów w atelier Norwida
- podróże Norwida kontra podróże Krasińskiego
- wrażenie, jakie wywarł Norwid na Krasińskim
- znaczenie spotkania z Krasińskim dla Norwida
- różnice w poglądach politycznych literatów i początki niezrozumienia między nimi
- Norwid postanawia wycofać się z życia publicznego i wyjechać do Nowego Jorku
- skandal związany z balem w Hotelu Lambert po śmierci Krasińskiego
- wzajemne zainteresowanie własną twórczością
2. fragmenty tekstów:
- wiersz Cypriana Norwida z 1848 roku, przesłany Z. Krasińskiemu, czyta Mariusz Bonaszewski
- wiersz Zygmunta Krasińskiego pisany w lipcu 1848 roku jako komentarz do utworu Norwida, czyta Jarosław Gajewski,
- list Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej, czyta Jarosław Gajewski,
- list Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej, czyta Jarosław Gajewski,
- list Krasińskiego do Norwida, czyta Mariusz Bonaszewski,
- Cyprian Norwid o Helenie Modrzejewskiej, czyta Mariusz Bonaszewski.