Audycja literacka z 20.02.2009 roku poświęcona Zygmuntowi Krasińskiemu, w 150 rocznicę jego śmierci. O obszernej korespondencji Zygmunta Krasińskiego autorki audycji rozmawiają z historykami literatury dr Andrzejem Guzkiem i profesorem Zbigniewem Sudolskim. Z lektury tej korespondencji dowiadujemy się nie tylko o życiu i twórczości Krasińskiego, ale także o jego kłopotach zdrowotnych, bujnych romansach, sytuacji domowej, stanie ducha. Malują też one obraz epoki, w której list był jedną z form literackich.
W audycji zacytowano fragmenty listów Zygmunta Krasińskiego:
- do Stanisława Koźmiana, czyta Waldemar Barwiński
- do Stanisława Małachowskiego, 1948, Badbaden, 26 novembra, czyta: Piotr Bajor, Waldemar Barwiński
- do Henryka Reeva, Genewa, 14 lipca 1830, czyta Waldemar Barwiński
- do Henryka Reeva, Genewa, 1831 rok, 18 maja, czyta PiotrBajor
- do Jerzego Lubomirskiego, 2 czerwca 1844 rok, Warszawa, czyta Piotr Bajor
- do Jerzego Lubomirskiego, 25 października 1849 rok, czyta Piotr Bajor, Waldemar Barwiński
- do Konstantego Gaszyńskiego, 9 stycznia 1847 rok, czyta Piotr Bajor
- do Stanisława Koźmiana, 10 kwietnia 1849 rok, czyta Waldemar Barwiński
- do Stanisława Koźmiana, Heidelberg, 23 marca 1851 rok, czyta Waldemar Barwiński
- do Henryka Reeva, Rzym, między 3 i 9 kwietnia 1836 roku, czyta Waldemar Barwiński
- do Jerzego Lubomirskiego, 10 novembra 1844 rok, Warszawa, czyta Waldemar Barwiński
- do Stanisława Koźmiana, Heidelberg, 1851 rok, 25 lutego, czyta Piotr Bajor
- do Stanisława Koźmiana, Heidelberg, 1851, 23 marca, czyta Waldemar Barwiński
- do Stanisława Małachowskiego, Neapol, maj 1839 rok, czyta Piotr Bajor.
Jako ilustrację wykorzystano fragmenty utworu Johannesa Brahmsa "Sekstet B-dur op.18", w wykonaniu L'Archibudelli, soliści: Marlin Mc Donald, Vera Beths, Juegen Kossmaul, Gons Jenkendrup, Anner Bylman, Kenneth Slowik [Sony Classical 1995].