Audycja z 27.01.2013 roku poświęcona życiu i twórczości Zygmunta Krasińskiego [1812-1859], poety i dramaturga okresu romantyzmu.

1. Redaktor Iwona Malinowska rozmawia w studiu z profesor Marią Prussak, znawczynią romantyzmu z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, profesorem Arkadiuszem Bagłajewskim [ze studia w Lublinie], krytykiem i historykiem literatury oraz profesorem Maciejem Szargotem [ze studia w Katowicach], badaczem twórczości Zygmunta Krasińskiego i historykiem literatury. Punktem wyjścia rozmowy jest 150 rocznica urodzin Krasińskiego. Omawiane wątki :
- brak wznowień utworów Zygmunta Krasińskiego
- pesymistyczna wizja historiozofii w twórczości Krasińskiego
- mesjanizm ukazany w „Przedświcie”
- recepcja twórczości Krasińskiego w Polsce w XIX oraz XX wieku
- recepcja liryków poety przez potomnych
- przyczyny utraty przez Krasińskiego rangi wieszcza narodowego
- stosunek do mesjanizmu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
- ponadczasowy charakter dramatów Zygmunta Krasińskiego
- symbolika patriotyczna ukazana w „Irydionie”
- powieści gotyckie Krasińskiego
- portret poety ukazany w korespondencji
- romans Krasińskiego z Delfiną Potocką ukazany w powieści Ewy Stachniak pod tytułem „Dysonans”
- wymowa finałowej sceny „Nie-Boskiej komedii”
- recepcja twórczości Krasińskiego w okresie PRL-u
- działalność publicystyczna poety po rabacji galicyjskiej
- stosunek Krasińskiego do rewolucji społecznej

2. Wypowiedzi Andrzeja Seweryna, dyrektora Teatru Polskiego oraz Jarosława Gajewskiego, dyrektora artystycznego Teatru Polskiego na temat premiery „Irydiona” w Teatrze Polskim w setną rocznicę powstania tej instytucji oraz celu istnienia Teatru Polskiego 
W audycji wykorzystano fragmenty utworów:
-Grób rodziny Reichstalów, Zygmunt Krasiński, czyta Jarosław Gajewski,
- List do Stanisława Małachowskiego, Zygmunt Krasiński, czyta Waldemar Barwiński, Piotr Bajor 
- Przedświt, Zygmunt Krasiński, czyta Adam Ferency.

W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych:
- słuchowisko „Nie-Boska komedia” na podstawie dramatu Zygmunta Krasińskiego w reżyserii Pawła Łysaka, 2002
- słuchowisko „Irydion” na podstawie dramatu Zygmunta Krasińskiego w reżyserii Andrzeja Jarskiego, 1997
- słuchowisko „Listy miłosne” na podstawie korespondencji Zygmunta Krasińskiego w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz, 2006.