Gawęda Henryka Ładosza na temat twórczości poety i prozaika Mikołaja Reja (1505-1569): - satysfakcja z lektury dzieł M. Reja - zaginione dzieła - biografia autorstwa Andrzeja Trzecieskiego, teza o autobiografii - społeczne treści „Krótkiej rozmowy między panem, wójtem i plebanem” - okres Reformacji w Europie - chłonny samouk, powierzchowność filozofii - artyzm i prawdziwość twórczości - bycie szlachcicem i człowiekiem Odrodzenia, kontrastowość postawy - stosunek do przyrody. Fragmenty utworu: - Żywot człowieka poczciwego.

Audycja Polskiego Radia z 30.09.1971 roku.