INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Antoni Szałowski     

Antoni Szałowski  

 
 
1907-04-21 - 1973-03-21
 
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szałowski Antoni (1907–1973), kompozytor.

Ur. 21 IV w Warszawie, był wnukiem Antoniego (1836–1902), ucznia Stanisława Moniuszki i organisty, synem Bonifacego (1867–1923), skrzypka, koncertmistrza Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej i profesora Konserwatorium Warszawskiego, oraz Felicji z Adamowiczów (1877–1965). Miał brata Stanisława, poległego w r. 1920 w wojnie polsko-sowieckiej, i siostrę Jadwigę (zm. w l. trzydziestych), urzędniczkę w banku, a także siostrę przyrodnią, Janinę.

Edukację muzyczną rozpoczął S. w r. 1912 pod kierunkiem ojca. Od r. 1919 studiował w Konserwatorium Warszawskim, początkowo w klasie fortepianu u Ignacego Przyałgowskiego i Pawła Lewieckiego, następnie w klasie kompozycji u Kazimierza Sikorskiego, dodając jako «przedmiot specjalny» dyrygenturę u Grzegorza Fitelberga. Pierwsze znane kompozycje S-ego pochodzą z r. 1928, m.in. Mazurek na fortepian, Preludium na wiolonczelę i fortepian (oprac. w r. 1931 w wersji na skrzypce i fortepian, Paris 1932) oraz I Kwartet smyczkowy i Wariacje symfoniczne (wykonane pod dyrekcją Fitelberga, obok dzieł Karola Szymanowskiego i R. Straussa, w r. 1929 w Filharmonii Warszawskiej). Również Fitelberg dyrygował 29 V 1930 prawykonaniem utworów S-ego: Capriccia na orkiestrę (z r. 1929) i Koncertu fortepianowego (z r. 1930). W pierwszych próbach kompozytorskich S. koncentrował się zwłaszcza na kolorystycznych walorach dzieła; język harmoniczny był jeszcze często bliski tradycji, naśladował też łagodniejsze w brzmieniu harmonie C. Debussy’ego czy M. Ravela, równocześnie jednak zbliżał się do śmielszych, bardziej wyrafinowanych współbrzmień, wzorowanych na utworach Szymanowskiego, naznaczonych chromatyką i politonalnością. Studia kompozytorskie ukończył S. w r. 1930 z wyróżnieniem.

Jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej wyjechał S. w r. 1931 do Paryża, gdzie kontynuował naukę kompozycji u Nadii Boulanger. Studia te przyczyniły się do udoskonalenia jego warsztatu kompozytorskiego i zdecydowały o przyjęciu estetyki neoklasycznej. T.r. przystąpił S. do paryskiego Stow. Młodych Muzyków Polaków (SMMP), promującego współczesną muzykę polską za granicą; w r. 1933 pełnił w nim funkcję sekretarza, w r. 1936 wiceprezesa, a w l. 1938–50 prezesa. Z r. 1931 pochodzą jego utwory na skrzypce i fortepian: Prélude (Paris 1932, dedykowany Wacławowi Niemczykowi) oraz Suite (Paris 1933, dedykowany Pawłowi Kochańskiemu); ten ostatni cieszył się dużym powodzeniem, m.in. 17 II 1933 na Festiwalu Muzyki Polskiej w Nicei wykonali go Grażyna Bacewicz i Jerzy Sulikowski. Mniej znane z czasów studiów paryskich są krótkie kompozycje S-ego: Partita na wiolonczelę solo (1933, Paris 1936), Sonatine na fortepian (1933 lub 1934, London 1949) oraz Andante na skrzypce i fortepian (1934, Paris 1936, dedykowane Romanowi Totenbergowi). Zaginął rękopis powstałych w r. 1935 Trzech pieśni dla Zygmunta [Mycielskiego] na głos i fortepian. Z r. 1936 pochodzą Petite humoresque na fortepian (London 1936) oraz Air et bourlesque na wiolonczelę i fortepian (Paris 1969, Kr. 1980), a także kilka kompozycji kameralnych, m.in. Trio na obój, klarnet i fagot (London 1943), Sonatine na klarnet i fortepian (New York 1948), wykonana w r. 1938 na Festiwalu Biennale w Wenecji, w l. trzydziestych włączona do programu nauki w klasie klarnetu Konserwatorium Warszawskiego, oraz III Kwartet smyczkowy (Kr. 1947), wykonany w r. 1941 na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej w Nowym Jorku. Uwertura na orkiestrę (W. 1939, Kr. 1947), którą S. zakończył studia u Boulanger, została wykonana 14 IX 1936 w Warszawie przez Orkiestrę Polskiego Radia pod dyrekcją Fitelberga. Zaprezentowana ponownie przez Fitelberga 15 X 1937 podczas Międzynarodowej Wystawy w Paryżu, otrzymała Złoty Medal, a F. Schmitt w „Art Musical” (1937 nr z 5 XI) oraz „Le Temps” (1937 nr z 30 X) uznał ją za dzieło niemal genialne i największe wydarzenie sezonu 1936/7 obok „Muzyki na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę” B. Bartoka. Kolejnymi wykonaniami Uwertury (1938 w Londynie, 1939 w USA) dyrygowała Boulanger, przyczyniając się do światowego rozgłosu dzieła. Również w Warszawie, dokąd S. przyjechał na krótko w r. 1938, Uwertura i inne jego utwory spotkały się z przychylną reakcją krytyki i publiczności. W r. 1939 wykonano Uwerturę w Warszawie podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Międzynarodowego Tow. Muzyki Współczesnej. Po powrocie, pod koniec r. 1938, do Paryża S. pisał Symfonię, zamówioną przez Polskie Radio, którą ukończył w r. 1939 (prawykonanie pod dyrekcją Fitelberga, któremu utwór został zadedykowany, odbyło się 24 I 1950 w Polskim Radiu w Katowicach).

Po wybuchu drugiej wojny światowej S. zgłosił się jako ochotnik do Armii Polskiej we Francji, ale ze względów zdrowotnych nie został przyjęty. Prawdopodobnie w tym czasie skomponował na zamówienie Radiodiffusion-Television Française (RTF) muzykę do słuchowisk radiowych o Emilii Plater oraz bitwie pod Grunwaldem (rękopisy zaginęły). W r. 1940 powstała Sinfonietta na orkiestrę symfoniczną, zadedykowana matce (London 1946). Wkrótce przeniósł się S. wraz z matką na południe Francji, zabierając ze sobą najważniejszą część archiwum SMMP. Często zmieniał miejsca pobytu, od Biarritz przez Tuluzę, Vichy, Hyères, Aix-les-Bains po Uriage. W r. 1942 napisał Trzy pieśni ludowe na sopran z fortepianem (Kr. 1950, dedykowane Janinie Raczyńskiej) oraz Concertino na orkiestrę smyczkową (London 1948). W l. 1943–5 komponował balet LAuberge ensorcelée (Zaczarowana oberża) do libretta Witolda Contiego. Dwukrotnie (1944, 1946) otrzymał stypendium Fundacji im. Lili Boulanger (siostry Nadii) w Bostonie. Pod koniec r. 1945 osiadł z matką ponownie w Paryżu. W r. 1946 został członkiem Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie i t.r. uczestniczył w Paryżu w koncercie dobroczynnym zorganizowanym przez SMMP na rzecz odbudowy Filharmonii Warszawskiej.

Na lata powojenne przypadł najbardziej owocny okres w recepcji dzieł S-ego. Znaczącą rolę w tym zakresie odegrali zaprzyjaźnieni muzycy: Paweł Klecki, który 31 V 1946 dyrygował Uwerturą na koncercie inaugurującym ponowne otwarcie Teatru La Scala w Mediolanie, Andrzej Panufnik i Feliks Łabuński, który propagował twórczość S-ego w USA, a także dbający o jej promocję jeszcze przed wojną N. Boulanger, Fitelberg i Niemczyk. Skomponowana w l. 1945–6 Sonatine na obój i fortepian (Paris 1948), została zaprezentowana 8 VI 1948 na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej w Amsterdamie, a wersję koncertową ukończonego w r. 1947 baletu Zaczarowana oberża wykonano w r. 1951 na Międzynarodowym Festiwalu we Frankfurcie nad Menem. Natomiast w Polsce kompozycje S-ego, jako «formalistyczne» i «zarażone kosmopolityzmem», zostały po r. 1950 zakazane; S. został też wtedy usunięty ze Związku Kompozytorów Polskich.

Z przełomu l. czterdziestych i pięćdziesiątych pochodzą dwa utwory S-ego zadedykowane N. Boulanger: Pastorales (Quatre pastorales) na flet i trio smyczkowe (1948) oraz Study (Etiuda C-dur) na fortepian (1950, London 1955), ponadto Concertino na flet i orkiestrę smyczkową (Paris 1951), a także kompozycje dla dzieci na fortepian oraz na skrzypce i fortepian (Pièces pour les enfants, Paris 1953, 1984). Zamówiona przez UNESCO Suita na orkiestrę (1952) została wykonana 9 VII 1953 na koncercie galowym UNESCO w Palais des Beaux-Arts w Brukseli w obecności królowej Elżbiety belgijskiej. W l. pięćdziesiątych podjął S. współpracę z RTF. Pierwszym utworem napisanym dla tej rozgłośni był Triptyque na orkiestrę (1950, Paris 1953); w l.n. powstały ilustracje do słuchowisk radiowych: Améthyste ou les brebis de son pâturage na klawesyn, do słów Catherine de Hulewicz (Paris 1953) oraz LAutre na chór i orkiestrę kameralną, do słów Janiny Morawskiej (Paris 1954), a także utwór symfoniczny Radio Musique (Paris 1955). W r. 1954 ukończył S., poświęcony pamięci ojca, Koncert skrzypcowy (wykonany 10 IX 1956 w RTF w trakcie Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie, wyd. Kr. 1977) oraz, na zamówienie nowojorskiego wydawnictwa Omega Music Corporation, Wind Quintet na flet, obój, klarnet, róg i fagot (New York 1956). Dla londyńskiego wydawnictwa Chester skomponował w r. 1955 Divertimento na obój, klarnet i fagot (London 1956). Wraz z Romanem Palestrem i Panufnikiem został uhonorowany w r. 1955 w Londynie nagrodą Oddziałów Wartowniczych przy Armii Amerykańskiej.

W konsekwencji zmian politycznych w Polsce zniesiono w r. 1956 zakaz wykonywania w kraju utworów S-ego i na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej «Warszawska Jesień» zaprezentowano (również na bis) jego Uwerturę. Wg Stefana Kisielewskiego «autor podobno gniewał się, że my bolszewicy gramy [Uwerturę] bez jego pozwolenia. Ale trudno: gramy i grać będziemy, bo jest w tym utworze nie starzejąca się, porywająca magia świeżości, elegancji i błyskotliwego temperamentu» („Ruch Muzycz.” 1957 nr 1). W r. 1959, podczas trzeciej edycji Festiwalu «Warszawska Jesień», przypomniano przedwojenne Trio na obój, klarnet i fagot. Opierając się nowym trendom w sztuce i pozostając wierny swym ideałom w działaniu twórczym, S. nie mógł już liczyć na dawne powodzenie; zawsze jednak ceniono go za mistrzowskie opanowanie kompozytorskiego rzemiosła, dzięki któremu wciąż otrzymywał zamówienia. Będąc człowiekiem skrytym, żył z dala od paryskiego środowiska artystycznego, w trudnych warunkach materialnych. W r. 1957 dla RTF skomponował Aria et toccata na orkiestrę kameralną (Paris 1957), w r. 1958 Bagatelle na orkiestrę (Paris 1958), Moto perpetuo na orkiestrę (Paris 1958) i Concerto na obój, klarnet i fagot z orkiestrą (Paris 1959) oraz zadedykowany żonie balet radiowy La femme têtue (Paris 1958, w r. 1960 otrzymał pierwszą nagrodę RTF), a w r. 1959 Mazurka na orkiestrę (Paris 1959) i Petit caprice na orkiestrę (Paris 1959). W r. 1960 skomponował utwory związane tematycznie ze sztuką i literaturą średniowiecza: obraz symfoniczny Hommage à Giotto. Résurrection de Lazare (Paris 1960) oraz Cantate na chór żeński i orkiestrę smyczkową (Paris 1961) do tekstów „Carmina Burana”, wybranych przez żonę i Michała Bristigiera. Z r. 1962 pochodzi ilustracja muzyczna do cyklu ośmiu słuchowisk radiowych Le merveilleux voyage de Suzanne Michel na orkiestrę kameralną, chór i solistów, do tekstu José Pivin (Paris 1962) oraz Allegretto na fagot i orkiestrę (Paris 1962). Dn. 7 II t.r. odbyła się w Państw. Operze Warszawskiej premiera sceniczna baletu Zaczarowana oberża, w choreografii Witolda Grucy i pod dyrekcją Bohdana Wodiczki; S. był jednak niezadowolony z dokonanej bez jego wiedzy i zgody zmiany libretta. W l. sześćdziesiątych i siedemdziesiątych utwory S-ego pojawiały się w Polsce sporadycznie w programach koncertowych.

W r. 1966 przeniósł się S. z rodziną do Franconville pod Paryżem. Powstały tam jego utwory kameralne: Musique na smyczki (Paris 1970) i Six essais na orkiestrę kameralną (Paris 1972, prawykonanie 4 IV 1976 na XVI Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej «Poznańska Wiosna Muzyczna»). W r. 1970 złożył podanie o obywatelstwo francuskie i otrzymał je 23 X t.r. W r. 1972 dostał nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku za całokształt twórczości. Zmarł na skutek wylewu krwi do mózgu 21 III 1973 w Paryżu, został pochowany obok matki na cmentarzu w Thiais (kw. pol. nr 94).

W małżeństwie zawartym w r. 1959 z przybyłą dwa lata wcześniej do Paryża stypendystką z Warszawy, Teresą Bończą-Uzdowską (ur. 1930), 2.v. Gourmaud, córką gen. WP Władysława Bończy-Uzdowskiego, mediewistką, miał S. syna Piotra (ur. 1959), fotografa prasowego, dziennikarza, grafika i scenarzystę, mieszkającego obecnie w Kanadzie.

Twórczość S-ego, charakteryzująca się spoistością stylistyczną, wykazuje cechy zbieżne z tzw. neoklasycyzmem «właściwym» (Z. Helman) szkoły Boulanger: dystans wobec programowości i interpretacji znaczeniowej muzyki, poddanie się dyscyplinie konstrukcji, zachowanie harmonii między czynnikiem obiektywnym i subiektywnym, uobecnienie w muzyce «sérénité», odwołanie do klasycznego kanonu piękna, kult rzemiosła, krytyczny stosunek wobec dodekafonii A. Schönberga i A. Weberna, świadomość łączności z tradycją. Jako kompozytor przyjmował S. postawę rzemieślnika, działającego zgodnie z prawdziwym porządkiem rzeczy, szanującego system reguł i ograniczeń. Wierzył, iż muzyka zawierająca wartości uniwersalne musi być szczera i wypływać z potrzeby serca. Nie poruszał się jedynie w kręgu «obiegowych neoklasycznych formułek», ale potrafił nadać swej muzyce indywidualne rysy. Najbliższy przyjaciel kompozytora Zygmunt Mycielski zaznaczył, że, pozostając wiernym sobie, pisał on muzykę «czystą jak kryształ, precyzyjną i definitywnie wykończoną» („Ruch Muzycz.” 1973 nr 10).

Z okazji setnej rocznicy urodzin S-ego kilkakrotnie wykonano w Polsce jego Uwerturę, m.in. w Warszawie 27 i 28 IV 2007 pod dyrekcją Marka Pijarowskiego i Krakowie 14 i 15 IX t.r. pod dyrekcją Jana Krenza. Sonatina S-ego na klarnet i fortepian została włączona do programu I Międzynarodowego Konkursu im. Michała Spisaka, który odbył się 17–27 IX w Dąbrowie Górniczej. Rękopisy, notatki i szkice S-ego zakupiła od wdowy Biblioteka Narodowa w Warszawie.

 

Enc. Muzycz., X; Die Musik in Gesch. und Gegenwart, XVI; The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 2001 XXIV; Riemann Musik Lexikon. Ergänzungsband: Personenteil L-Z, Mainz 1975 s. 749; Slonimsky N. i in., Baker’s Biographical Dictionary of Musicians, New York 2001 VI: Słown. Muzyków Pol., II (dot. też ojca S-ego); Spis utworów Antoniego Szałowskiego, „Ruch Muzycz.” 1961 nr 5 s. 15; Szczurko E., Twórczość Antoniego Szałowskiego w kontekście muzyki XX wieku, Bydgoszcz 2008 (fot., spis kompozycji S-ego, bibliogr.); – Bogdany W., Spuścizna rękopiśmienna Antoniego Szałowskiego. Opis źródeł, „Muzyka” 1977 nr l s. 103–16; Gliński M., Współcześni kompozytorzy polscy. Antoni Szałowski, „Muzyka” 1938 nr 1–2 s. 19–20; Helman Z., Muzyka na obczyźnie, w: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku, Red. M. Fik, W. 1992 s. 209–27; taż, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kr. 1985; Imbert M., Oeuvres de M. Antoni Szalowski, „Journal de Debats” 1935 nr z 11 VI; Kaczyński T., Młodzi kompozytorzy polscy w Paryżu w latach 1926–1950 a stosunki muzyczne polsko-francuskie, „Muzyka” 1972 nr 2 s. 106–27; tenże, Stowarzyszenie Młodych Muzyków Polaków w Paryżu, tamże 1978 nr 3 s. 5–15; Malinowski W., Technika orkiestrowa a forma w Uwerturze Szałowskiego, „Muzyka” 1958 nr 1–2 s. 33–52; Mycielski Z., Muzyka, w: Wierchy – Świtezianka – Zaczarowana oberża, „Ruch. Muzycz.” 1962 nr 6 s. 20–1; tenże, XVI Wiosna Poznańska, tamże 1976 nr 11 s. 14–15; Plechal M., Festiwal Sztuki Polskiej w Paryżu, „Gaz. Pol.” 1937 nr z 28 X; [Rec. z III Kwartetu]: „Ruch Muzycz.” 1948 nr 19 s. 15 (R. Haubenstock); Regamey K., Międzynarodowy festiwal w Amsterdamie, „Ruch Muzycz.” 1948 nr 15–16 s. 6–11; tenże, Muzyka polska na tle współczesnych prądów, „Muzyka Pol.” 1937 z. 7/8 s. 341–52.; tenże, Po festiwalu warszawskim, tamże 1939 z. 5 s. 253–69; tenże, Z ruchu muzycznego w Polsce. Warszawa, tamże 1938 z. 2 s. 74–6, z. 3 s. 133–5; Schmitt F., Festivals de musique polonaise, „Le Temps” 1937 nr z 30 X; tenże, Les dernieres, tamże 1935 nr z 13 VII; Waldorff J., Polscy kompozytorzy na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej, „Kron. Polski i Świata” 1939 nr 17; – Waldorff J., Antek, „Świat” 1962 nr z 14 I; Wywiady z S-m: „Muzyka Pol.” 1938 z. 2 s. 57–60 (K. Regamey), „Ruch Muzycz.” 1973 nr 10 (T. Kaczyński); – „Ostatnie Wiad.” (Mannheim) 1955 nr z 30 X; „Ruch Muzycz.” 1947 nr 18 s. 2; „Życie” (Londyn) 1955 nr z 23 X; – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne z r. 1973: „Kultura” (Paryż) nr 6 (R. Palester), „Monde” nr 29, „Ruch Muzycz.” nr 10 (Z. Mycielski), nr 102, „Życie Liter.” nr 18, „Życie Warszawy” nr 70; – B. Narod.: Zakł. Zbiorów Muzycz., sygn. AKC 15 508 t. 8, sygn. AKC 16 342, 16 343, 16 737 t. 25, sygn. III 10 314/mf. 92 591, sygn. III 10 300 /mf 82 510 (koresp. S-ego, umowy, programy); Bibliotheque nationale de France. Departement de la Musique w Paryżu: Fonds de lettres autographes „Nadia Boulanger”, N. L. A. 109 (292–319, 321–327); BUW: Gabinet Zbiorów Muzycz., Arch. Kompozytorów Pol. (SMMP w Paryżu); – Dok. w posiadaniu Teresy Szałowskiej-Gourmaud z La Garenne-Colombes we Francji.

Elżbieta Szczurko

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.