INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Jan Dubowicz  

 
 
2. poł XVI w. - 1646
Biogram został opublikowany w latach 1939-1946 w V tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Dubowicz Jan († 1646), bazylianin, gr. kat., pisarz polemiczno-religijny. Był podobno synem burmistrza wileńskiego. W r. 1619, jako namiestnik połockiego arcybiskupa unickiego Józefata Kuncewicza, sprawował rządy w Mohylewie, gdzie oskarżono go o dokonanie zbrojnego napadu na szkołę prawosławnego bractwa i pobicie bakałarza. W r. 1634 otrzymał archimandrię pińsko-leszczyńską, a w tymże roku przeniesiono go na archim. w Dermaniu. W r. 1638 unic. bp chełmski Metody Terlecki usunął go z Dermania, lecz D. po roku powrócił i żył tutaj do śmierci, zajmując się administracją monasteru, umacnianiem unii i pracami literackimi. Według świadectwa nieprzychylnego unii polemisty katolickiego Kasjana Sakowicza położył D. duże zasługi w urządzeniu i budowie monasteru.

Działalność piśmienniczą rozpoczął od kazań panegirycznych, np. Kazania na pogrzebie Barbary Tyszkiewiczowej woj. trockiej, Wilno 1627. Później zajmował się pracami historyczno-apologetycznymi. W rękopisie pozostała obszerna praca napisana w r. 1639 pt. Obrona cerkwi sobornej apostolskiej przeciw wszystkim heretykom. Częściowo skorzystał z nagromadzonych tam materiałów w rozprawie ogłoszonej drukiem pt. Hierarchia abo o zwierzchności w Cerkwi Bożej, Lwów 1644, dedykowanej katolickiemu biskupowi łuckiemu Andrzejowi Gembickiemu. W pracy umieścił dość obszerny zarys historii metropolitów ruskich, z którego czerpali inni pisarze uniccy. Jako polemista D. w porównaniu ze współczesnymi mu pisarzami jest umiarkowany. Aczkolwiek spotykają się u niego uwagi złośliwe o przeciwnikach, nie są tak gwałtowne jak u innych autorów. W r. 1644 wydał Kalendarz prawdziwy cerkwi Chrystusowej. W utworze tym rozszerzył argumenty za wprowadzeniem nowego stylu, wypowiedziane w Hierarchii, czyniąc zarzuty, że stary kalendarz pozostał jedynie wskutek uporu hierarchii. W rękopisie pozostawił obszerną Kronikę czyli summarius, gdzie zgromadził wiadomości z dziejów Kościoła od 34 r., a głównie z historii polskiej do r. 1600. Jest to kompilacja na podstawie Kromera, Miechowity, Stryjkowskiego, Bielskiego. Nie posiada żadnej wartości nawet do dziejów Kościoła unickiego, świadczy jedynie o zainteresowaniach historycznych D-a, który starannie układał spisy cesarzy, królów, tablice genealogiczne itd. Pisał przeważnie po polsku, po rusku przechowały się w rękopisie jego medytacje pt. Sposób rozmyszlenia powsiedniewnaho. W tym samym tekście znajduje się oryginał łaciński. Nie jest dotychczas rozstrzygnięta kwestia, czy D. jest autorem dzieła: »Obraz prawosławnej cerkwi« (1645). Praca ta nie zachowała się do naszych czasów; wspominają o niej i przypisują ją D-wi Juszyński, Jocher, Fr. Siarczyński, a Wiszniewski przytacza wyjątki. Prawdopodobnie D. napisał jakieś pismo, które obecnie zaginęło, gdyż w utworze polemicznym »Litos« wydanym pod redakcją Piotra Mohiły znajduje się wzmianka o jakimś utworze D-cza z uszczypliwymi uwagami o Sakowiczu, autorze »Perspektywy«. Z powodu uwagi, zawartej w »Litos« D. złożył protestację 19 VI 1645 w grodzie łuckim, oświadczając, że nic przeciwko Sakowiczowi nie pisał i nie pomagał Mohile w napaściach na Kościół katolicki. Być może, że D. napisał bezimiennie jakiś utwór przeciwko Sakowiczowi, który napadał zarówno na prawosławnych, jak i na unitów, jednak skoro prawosławni użyli pisma D-cza jako broni przeciwko katolicyzmowi, D. wycofał je i zaprzeczył swego autorstwa. Aczkolwiek D. nie odegrał wybitniejszej roli ani w dziejach unii ani w rozwoju piśmiennictwa, zasługuje jednak na uwagę jako typowy przedstawiciel duchowieństwa unickiego XVII w., walczącego piórem i czynami o utrwalenie unii na Kresach. Prace jego, pisane nawet na prywatny użytek w języku polskim, świadczą o wpływach polszczyzny w XVII w. na duchowieństwo grecko-katolickie.

 

Estr. XV 349–50, XXIII 226; Juszyński, II 151; Jocher, II, nr 3057, 4064 oraz noty s. 609; Siarczyński, II 148; Wiszniewski, VIII 372–4, 378; Enc. Org. 1899, IV 507–8; W. Enc. Pow. Il. XVII 206; Moszyński A., Wiadomości o rękopisach polskich oddziału teologicznego w Ces. publ. bibl. w Petersburgu R. A. fil. I 1874, 228–9, 270, 310, 330; Stebelski Ign., Ostatnie prace. Scrip. rer. pol. IV 357, 360; Brückner Al., Spory o unię, Kw. Hist. 1896, X 636–7; Grabowski T., Z dziejów literatury unicko-prawosławnej, P. 1922, s. 37–8; Gołubiew S., Piotr Mohiła, Kijów 1898, t. II, dod. 317–9, 347; Charłampowicz K., Zapadne russ. szkoły, Kazań 1898, s. 214, 256, 455, 466, 519; Woźniak M., Istoria ukraińskoj literatury, Lw. 1921, s. 47, 289, 292; Pamiatniki Kijew. Kom. IV od I, 111, 131; Wil. Arch. Sborn. IX, s. 2; Opisanie dok. archiwa uniat. mitropolitow, Pet. 1897, I nr 434; Rękopisy w Bibl. Narod. w Warszawie: 1) Część wtóra albo summarius historii kościelnych i inszych świata dziejów rocznych, począwszy od r. 34 aż do 1600, A. 1646–7, s. 824, Pol. A. I, 90; 2) Obrona cerkwi Sobornej apostolskiej, s. 586, Pol. Q I, 94; 3) Sposob rozmyszlenia powsiedniewnaho – Medytacje religijne pisane w duchu Kościoła katolickiego w języku ruskim, pełnym polonizmów i latynizmów. U góry nad tytułem na pierwszej stronie dopisek: Meditationes Ruthena lingua. Różn. Q. I, 49.

Kazimierz Chodynicki

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.