INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Jerzy Wojciech Suchodolski h. Jastrzębiec odmieniony  

 
 
1 poł. XVII w. - 1674-1683
Biogram został opublikowany w latach 2007-2008 w XLV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Suchodolski Jerzy Wojciech h. Jastrzębiec odmieniony (zm. między 1674 a 1683), pisarz ziemski mścisławski, poseł na sejmy.

Być może był synem Jana Mikołajewicza (zm. po 18 VIII 1632), podkomorzyca mścisławskiego, deputata mścisławskiego do Tryb. Lit. w r. 1629, i Aleksandry z Kiełpszów, córki Stanisława, podstarościego mścisławskiego, stryjecznym bratem Samuela Izydora (zob.).

W r. 1646 pełnił funkcję sędziego grodzkiego mścisławskiego. W r. 1648 podpisał S. elekcję Jana Kazimierza z woj. mścisławskim. Posłował najprawdopodobniej z Mścisławia na sejm koronacyjny 1649 r. Dn. 17 VIII 1651, za zasługi w walce z powstaniem kozackim, otrzymał nominację na cześnikostwo mścisławskie. Dn. 16 II 1652 za zasługi wojenne S-ego jego żona Helena uzyskała ius communicativum na jego królewszczyzny w woj. mścisławskim. W r. 1656 był S. dworzaninem skarbowym lit. (urzędnikiem skarbu lit.) i towarzyszem husarskim chorągwi podskarbiego wielkiego i hetmana polnego lit. Wincentego Gosiewskiego. Za zasługi wojenne otrzymał 12 III 1656 wraz z sędzią grodzkim mścisławskim Piotrem Janem Połupiętą dobra Kuzminicze i Chłusy (pow. orszański), a 16 III 1658 wieś Giedroycie (księstwo żmudzkie). Dn. 21 X t.r. dostał się do niewoli moskiewskiej w bitwie pod Werkami; wiadomo, że w r. 1661 więziono go w Moskwie w jednym «dworze» z wojewodzicem smoleńskim i płk. królewskim Michałem Leonem Obuchowiczem. Dn. 2 X t.r. tamże wraz z innymi jeńcami S. podpisał list do króla Jana Kazimierza z prośbą o pomoc w uwolnieniu. W grudniu znalazł się w gronie 40 więźniów, których car Aleksy Michajłowicz postanowił uwolnić «dla przyjaźni Króla Jego Mości» i pod koniec tego miesiąca wyjechał z Moskwy. Dn. 26 I 1662 wraz z innymi niedawno uwolnionymi z niewoli moskiewskiej, m.in. nominatem na biskupstwo smoleńskie Kazimierzem Pacem, przyjechał do Szkłowa. W r. 1663 sprawował funkcję podstarościego mohylowskiego, t.r. tytułował się dworzaninem królewskim. W r. 1665 obrany deputatem mścisławskim do Tryb. Lit., pełnił funkcję podskarbiego trybunalskiego. Posłował z woj. smoleńskiego na drugi sejm 1666 r. oraz z woj. mścisławskiego na sejm 1667 r., na którym wszedł do komisji do wypłaty zasług wojska lit. W uchwalonej na tym sejmie konstytucji „Consolatio exulibus wojewodztwa smoleńskiego i powiatu starodubowskiego pewnym osobom dobrze zasłużonym” wymieniony został wśród tych, którym postanowiono udzielić rekompensaty za dobra pozostawione po stronie moskiewskiej po traktacie andruszowskim. S. uzyskał zmianę statusu trzymanej dotąd królewszczyzny Założe (osiem włók w woj. mścisławskim) na dobra dziedziczne. Uczestniczył z woj. mścisławskim 19 VI t.r. w elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego, był też 7 VII w warszawskiej kolegiacie św. Jana podczas przysięgi króla na pacta conventa. Zapewne wkrótce po sejmie w r. 1667 został pisarzem ziemskim mścisławskim, miał ten urząd już 27 V t.r. W r. 1670 powtórnie sprawował funkcję deputata trybunalskiego z woj. mścisławskiego. Na sejmie nadzwycz. 1672 r., na który posłował ze swego województwa, podpisał 27 V t.r. w Warszawie prokrólewską konfederację generalną lit. Wziął udział 21 V 1674 ze swoim województwem w elekcji Jana III Sobieskiego.

W woj. mścisławskim S. posiadał dziedziczną majętność Mohnadzką i królewszczyzny: Rewiaki (sześć włók), pustą służbę (pusty grunt?) Szostakowską w siele Zerecin i dwa place w Mścisławiu. Miał także część Kuzminicz i Chłusów oraz Giedroycie, a w pow. orszańskim pustosz Poniecza. Za zezwoleniem podskarbiego w. lit. Gedeona Michała Tryzny trzymał osiem pustych włók zwanych Kareby w ekonomii mohylewskiej, co w r. 1652 potwierdził król Jan Kazimierz. S. żył w r. 1674 i zapewne jeszcze w r. 1677, zmarł przed 15 I 1683.

S. był żonaty (już 21 I 1652) z Heleną (Haleną, Halszką) z Pożaryskich (Pozarzyckich, Pozarzyskich, zm. po 12 IV 1704), zapewne siostrą Jana Ignacego, chorążego mścisławskiego. W małżeństwie tym miał czworo dzieci: Bazylego Jana, sędziego grodzkiego mścisławskiego (1687–1702), horodniczego radomlskiego (1691) i stolnika smoleńskiego (1704–8), Dominika (zm. 1708 lub 1709), horodniczego radomlskiego od 1695, Agnieszkę (zm. 1691), żonę Samuela Stanisława Petryżyckiego (Petrażyckiego), pisarza ziemskiego mścisławskiego, oraz Joannę, zamężną za Janem Bogusławem Babniewskiem (Babniewskim), wojskim kijowskim, a następnie za Władysławem Józefem Poniatowskim, koniuszym mścisławskim. Po śmierci S-ego «wdowa majętna, ale już dorosłych synów mająca» poślubiła wdowca Jana Kazimierza Matuszewicza (Matuszewica, zm. 1701), cześnika mińskiego (dziada pamiętnikarza Marcina), który zamierzał dzięki temu ożenkowi wybrnąć z kłopotów majątkowych. Suchodolska jednak nie udzieliła mu (wg M. Matuszewicza) spodziewanego wsparcia finansowego.

 

Čarnjauski F. V., Uradniki Menskaga vajavodstva XVI–XVIII stolieti. Biagrafičny davednik, Minsk 2007 I 180–1; Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696, Oprac. A. Rachuba, W. 2007; Elektorowie; Niesiecki, VIII; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Red. A. Rachuba, W. 2003 IV (Bazyli Jan); – Kulecki M., Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, W. 1997; Matwijów M., Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza 1667 i 1668, Wr. 1992 s. 175 (poza indeksem); Ochmann S., Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Wr. 1985; Ochmann-Staniszewska S., Staniszewski Z., Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, Wr. 2000 II 396; – Akty Vil. Archeogr. Kom., XIII 3; Chrapowicki J. A., Diariusz, Oprac. A. Rachuba, T. Wasilewski, W. 1988 II; Filipczak-Kocur A., Konfederacja litewska na nadzwyczajnym sejmie w 1672 roku, „Studia z Dziej. Państwa i Prawa Pol.” T. 5: 2000 s. 137; Matuszewicz, Diariusz, I; Metryka Lit.: Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630–1707), Oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, W. 2003; Vol. leg., IV 250, 981, 996, V 38, 322; Vorbek-Lettow M., Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława IV, Oprac. E. Galos, F. Mincer, Wr. 1968; – AGAD: Arch. Radziwiłłów, Dz. II ks. 22 s. 806–7, sygn. 15306, Dz. XXIII 78 plik 3 s. 1, plik 14 s. 145, Arch. Tyzenhauzów, sygn. B–21/100 s. 293; B. Czart.: rkp. 169 s. 543–53; B. Nauk. PAU i PAN w Kr.: rkp. 368 k. 160–1, rkp. 5863 k. 13, rkp. 5917 k. 39, 45, rkp. 5928 k. 80, 86v; Lietuvos mokslų akademijos biblioteka w Wil.: F. 139–2140; Lietuvos valstybės istorijos archyvas w Wil.: SA 13 k. 182v, SA 218 k. 614v, SA 3417, 3722 k. 1v, SA 4722 k. 85, SA 4729/I k. 663; Nacyjal’ny histaryčny archiŭ Belarusi w Mińsku: F. 1705 op. 1 nr 89 k. 1475, F. 1729 (księgi grodzkie mścisławskie) op. 1 nr 1 k. 145–6v, 181, 211v, nr 2 k. 57, nr 3 k. 191v, nr 4 k. 564, 570; Rossijskaja nacional’naja biblioteka w Pet.: Pol. F. IV 130 k. 301–1v; Rossijskij gosudarstvennyj archiv drevnich aktov w Moskwie: F. 389 (Metryka Lit.) op. 1 nr 124 k. 241v, nr 125 k. 278v–9, nr 127 k. 141–1v, 258–8v, nr 128 k. 47v–48, 59–60, nr 130 k. 15v, 168v–9, nr 136 k. 230–1, nr 146 k. 258, nr 153 s. 250, nr 502 k. 346, nr 584 k. 95, nr 585 k. 33.

Andrzej Haratym

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
 

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Michał Piotr Boym

ok. 1614 - 1659-08-22
jezuita
 

Zygmunt III (Waza)

1566-06-20 - 1632-04-30
król Polski
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Feliks Zygmunt Parys h. Prawdzic

1 poł. XVII - przed 02.04.1695
kasztelan lubelski
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.