Gajdzica Jura (Jerzy), chłop-bibliofil i pamiętnikarz (1777–1840). Ur. 19 XII w Małej Cisownicy na Śląsku Cieszyńskim jako syn Jerzego G-y, zagrodnika, i Marii, córki Pawła Malca. Uczęszczał prawdopodobnie do szkoły w Ustroniu, założonej w r. 1785. Przyszedł na świat, kiedy chłopi śląscy uzyskali zniesienie poddaństwa i znaczne ograniczenie pańszczyzny, a ludność wyznania ewangelickiego dzięki patentowi tolerancyjnemu cieszyła się swobodą. Prócz pracy na średnim gospodarstwie zagrodniczym trudnił się furmanieniem w dalekie nawet strony. Za część zarobionych pieniędzy kupował książki, których zgromadził zasobną biblioteczkę. Książki swe zaopatrywał pieczątkowym podpisem, przypominającym często gotycki krój czcionek druków do tego stopnia, że istniało nawet przypuszczenie, jakoby G. był ich wydawcą. Znaczną część swych zbiorów oprawił własnoręcznie w bardzo misterny sposób.

Prócz zajęć rolniczych i furmańskich znalazł czas na napisanie pamiętnika, składającego się z dwóch części: Dlo pamięci rodu ludzkiego i Nieco z kroniki cieszęśki. W pamiętniku notował skrzętnie najbardziej interesujące go wydarzenia, a więc lata urodzajne i nieurodzajne, burze, powodzie, wojny, przemarsze wojsk, kiedy chłopi musieli dostarczać uciążliwych furmanek (»forszpany«). Między datami odnoszącymi się do dziejów Cieszyna, Frysztatu i spraw ewangelickich zapisał G. datę pierwszego rozbioru Polski, jako jedyną nie związaną ściśle ze Śląskiem Cieszyńskim. Trudno się w tym nieudolnie pisanym pamiętniku dopatrzyć walorów literackich, nie zamierzał go też autor ogłaszać.

Zmarł 16 II 1840 r. Dotąd uchodzi za pierwszego pamiętnikarza chłopa. Książki pochodzące z jego zbiorów można jeszcze obecnie odszukać na Śląsku Cieszyńskim u prywatnych posiadaczy.

 

Pamiętnik gazdy Jury Gajdzicy z Cisownicy, wyd. J. Wantuła, »Zaranie Śląskie«, r. VI (1930), z. 3, s. 148–52; Bystroń J. St., Nieznany druk polsko-ewangelicki z Śląska Cieszyńskiego, Reformacja w Polsce, r. II (1922); Wantuła J., Najdawniejszy chłopski exlibris, W. 1935; Koniński K. L., Pisarze ludowi, Lw. 1938, t. II, s. 86–9, 378–81; Wybór pisarzy ludowych, wyd. St. Pigoń, Wrocław 1947, t. I, s. 9–12.

Stanisław Szczotka