INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Leon Staniewicz  

 
 
Biogram został opublikowany w 2002 r. w XLI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Staniewicz Leon (1900–1953), inżynier rolnik, profesor gleboznawstwa Politechniki Warszawskiej. Ur. 24 V w rodzinnym folwarku Nowa Dola (pow. poniewieski) na Kowieńszczyźnie, był synem Leona Jana (zob.), i Elwiry Marii ze Staniewiczów, wnukiem Jana Onufrego (zob.), bratankiem Wiktora (zob.), stryjecznym bratem Zbigniewa (zob.).

Po ukończeniu w r. 1918 gimnazjum klasycznego w Piotrogrodzie, studiował S. na Wydz. Rolniczym SGGW w Warszawie, specjalizował się w przemyśle rolnym u Wacława Dąbrowskiego. Podczas studiów w l. 1923–5 pracował w laboratorium Inst. Przemysłu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej przy Muz. Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Dn. 1 VII 1925 uzyskał stopień inżyniera rolnika na podstawie pracy Przyczynki analityczne i liczbowe do bilansu technicznego przerobu w gorzelni ziemniaczanej. Po studiach odbył roczną praktykę (1925–6) w majątku Żelazna w pow. skierniewickim.

Dn. 1 IV 1926 został S. asystentem wolontariuszem, potem asystentem (1 IV 1927) w Zakł. Gleboznawstwa Politechn. Warsz. u Sławomira Miklaszewskiego. Zajmował się badaniami gleb Polski i ich przydatności rolniczej, m.in. w l. 1928–30 dla organizującego się Działu Gleboznawstwa przy Muz. Przemysłu i Rolnictwa przeprowadził badania gleb w rolniczych zakładach doświadczalnych, potem (od r. 1934) na zlecenie Inst. Badań Koniunktury Gospodarczej i Cen przy Min. Przemysłu i Handlu wspólnie z Miklaszewskim zbadał gleby stu kilkudziesięciu majątków w celu określenia rejonów korzystnych dla przemysłu gorzelniczego. Ponadto w l. 1936–9 przeprowadził badania gleb i sporządził mapy glebowe, bonitacyjne i szacunkowe dla wielu majątków rolnych na terenie całego kraju. Wyniki tych badań publikował na łamach „Doświadczalnictwa Rolniczego” (m.in. Wpływ drenów na (Ph) stężenie jonów wodorowych w glebie, T. 4: 1928 cz. 2, wspólnie z Miklaszewskim) oraz „Przeglądu Melioracyjnego” (m.in. W sprawie klasyfikacji gruntów, R. 1: 1936 nr 4 i Doświadczalnictwo melioracyjno-rolnicze z punktu widzenia gleboznawczego, R. 3: 1938 nr 3).

Oprócz zajęć na uczelni prowadził w l. 1927–39 liczne kursy specjalistyczne dla instytucji państwowych i społecznych, m.in. dla inspektorów i taksatorów Państw. Banku Rolnego, Urzędu Ziemskiego i Min. Reform Rolnych, a także dla inspektorów i klasyfikatorów Głównej Komisji Klasyfikacyjnej. Działał w Stow. Asystentów Politechn. Warsz. (był prezesem jego zarządu w l. 1928–33) oraz w Związku Stowarzyszeń Asystentów Państw. Szkół Akademickich RP (był jego prezesem w l. 1930–1). W r. 1938 wydał spisane przez siebie wspomnienie swego dziadka, Mariana Staniewicza, pt. „Pamiętnik powstańca 1863 r.” („Polska Zbrojna” R. 17 nr 23 dod. „Polska zbrojna w kulturze” R. 2 nr 3). W r.n. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy Badania na monolitach glebowych ruchu wody przesiąkającej za pomocą metody rezonansowej („Przegl. Melioracyjny” R. 4: 1939 nr 3, odb. W. 1939) napisanej w Katedrze Melioracji Rolnej Politechn. Warsz. u Czesława Skotnickiego. T.r. został członkiem Polskiego Tow. Gleboznawczego (PTG) i brał udział w pracach jego Komisji Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb.

Podczas okupacji niemieckiej przebywał S. w Warszawie i był nauczycielem Państw. Szkoły Budownictwa Lądowego i Wodnego (od r. 1940), ponadto po otwarciu w r. 1942 Państw. Wyższej Szkoły Technicznej był wykładowcą na jej Wydz. Mierniczym. Oficjalnie uczył też (od r. 1940) w Miejskiej Szkole Ogrodniczo-Rolniczej przy ul. Opaczewskiej i równocześnie wykładał gleboznawstwo na kompletach konspiracyjnych Wydziałów: Rolnego, Leśnego i Ogrodniczego SGGW (od r. 1941).

Po wojnie, w marcu 1945, został S. adiunktem na Wydz. Inżynieryjnym Politechn. Warsz. i t.r. habilitował się z gleboznawstwa na podstawie pracy Stosunki wodne w kilku typach gleb polskich, badane w warunkach naturalnych. Uczestniczył w utworzeniu Wydz. Geodezyjnego (1 I 1946). Mianowany 1 IX 1948 docentem etatowym przystąpił tam do organizacji Katedry Gleboznawstwa i po otwarciu 20 VI r.n. objął jej kierownictwo, które do mianowania 1 IV 1950 profesorem nadzwycz. sprawował pod formalną opieką Czesława Zakaszewskiego. Poza wykładami dla studentów Wydz. Geodezyjnego i Agromechanicznego Politechn. Warsz. (tu od r. 1951) uczył w Państw. Liceum Mierniczym (1946–9), potem od r. 1950 wykładał na Wyższym Kursie Melioracyjno-Rolniczym SGGW. Równocześnie od r. 1949 był kierownikiem zbiorów gleboznawczych w Muz. Rolnictwa w Warszawie. Kontynuował przedwojenne oraz podjął nowe badania, m.in. nad przydatnością gleb i gruntów dla przemysłu ceramiki budowlanej oraz nad zawartością maksymalnej molekularnej wody w typowych glebach Polski. Prowadził badania glebowe i bonitacyjne służące do opracowania map glebowych, brał udział w ich sporządzaniu dla poszczególnych regionów oraz dla całego kraju, m.in. był autorem mapy gleb województwa białostockiego i opublikował Mapę gleb Polski w skali 1:2000000 w „Atlasie Polski” (W. 1954). Za opracowanie mapy gleb polskich w skali 1:1000000 otrzymał w r. 1950 Nagrodę Państwową III st. zespołową w dziedzinie nauk rolniczo-leśnych. Był też autorem wstępu i dodatku O glebach polskich do przełożonej z języka rosyjskiego książki N. A. Kaczinskiego „Gleba” (W. 1950) oraz współautorem (wspólnie z Miklaszewskim) podręcznika Rozpoznawanie gleb w polu (W. 1952). Wygłaszał też referaty na posiedzeniach i zjeździe (Lublin 1951) PTG. Przewodniczył Komisji Słownictwa Gleboznawczego. Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) jako członek (1946–7) i wiceprezes zarządu (1947–8) Sekcji Okręgowej Szkół Wyższych. Równocześnie w l. 1946–50 był pierwszym prezesem uczelnianej organizacji ZNP na Politechn. Warsz., potem przewodniczącym jej komisji rewizyjnej. Zmarł 14 XII 1953 w Warszawie, pochowany został na cmentarzu Powązkowskim (kw. 236–VI–28/29).

W małżeństwie zawartym z Jadwigą z Krzywickich, lekarzem dentystą, miał S. córkę Hannę Jadwigę (ur. 1935).

 

Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1944–1974, W. 1977 III; Bibliogr. Warszawy, II; Jankowerny W., Jasińska M., Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1915–1965, W. 1972; – Adamowiczowa J., Nagrody państwowe w latach 1948–1980. Informator, Wr. 1983; Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Red. J. Waldorff i in., W. 1984; Wykaz zmarłych profesorów Politechniki Warszawskiej, W. 1984 s. 39; – Księga pamiątkowa SGGW (1958); Politechn. Warsz. 1915–65; 150 lat wyższego szkolnictwa technicznego w Warszawie 1826–1976, W. 1979; – Wspomnienia pośmiertne: „Przegl. Geodezyjny” R. 10: 1954 nr 3 s. 87 (fot.), „Roczniki Gleboznawcze” T. 4: 1955 s. 2–5 (E. Barański, częściowa bibliogr., fot.), „Zesz. Nauk. Politechn. Warsz.” 1955 nr 11, S. Budownictwo, nr 4 s. 139–42 (E. Barański, bibliogr.); – Arch. Politechn. Warsz.: Akta osobowe S-a; – Mater. Leona Sylwestra Staniewicza z Gd. (tablica geneal. Staniewiczów).

Stanisław Tadeusz Sroka

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
 

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Marian Dąbrowski

1878-09-27 - 1958-09-27
przedsiębiorca prasowy
 

Janusz Kłosiński

1920-11-19 - 2017-11-08
aktor filmowy
 

Artur Górski

1870-07-02 - 1959-12-07
pisarz
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Karol Radek

1885-10-31 - 1939
publicysta
 

Henryk Kuna

1881 (?) - 1945-12-17
rzeźbiarz
 

Mikołaj Kwaśniewski

1871-12-06 - maj 1940
polityk
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.