INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Mojżesz Kisling      "Portret Mojżesza Kislinga" Romana Kramsztyka (frag.)

Mojżesz Kisling  

 
 
1891-01-21 - 1953-04-29
Biogram został opublikowany w latach 1966-1967 w XII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Kisling Mojżesz (1891–1953), artysta malarz i grafik. Ur. 21 I w Krakowie na Kazimierzu, w rodzinie krawca, narodowości żydowskiej.

Większą część życia spędził K. we Francji, a jego dorobek artystyczny, związany z paryskim środowiskiem, należy raczej do sztuki francuskiej niż polskiej. Początki kariery artystycznej K-a łączą się z rodzinnym Krakowem. K. miał wrodzone zamiłowanie do rysunku. Rodzice przeznaczali go do zawodu inżyniera. K. ukończył tylko 3 klasy Szkoły Realnej w Krakowie. W 1907 r. wstąpił jako student nadzwyczajny do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, stając się ulubionym i jednym z najzdolniejszych uczniów J. Pankiewicza. Uczeń do końca życia zachował wielki podziw i szacunek dla swego profesora. U Pankiewicza K. zapoznał się z impresjonizmem, pod jego wpływem malował w pierwszym okresie twórczości. W krakowskiej akademii studiował do 1911 r., dwukrotnie odznaczony medalami brązowymi w 1910 i 1911 r. (za akt). W r. 1911 K. wraz z swym przyjacielem malarzem S. Mondszajnem, wyjechał do Paryża, szybko włączając się w nurt artystycznego życia Montparnassu. K. otrzymał stypendium amerykańskiego rzeźbiarza Chapmana Chandlera (wysokości 300 franków miesięcznie), zapewniające mu środki do życia. Zamieszkał przy ul. Joseph Bara nr 3 (gdzie mieszkał też L. Zborowski). Było to miejsce spotkań poetów, artystów, pisarzy, przez które przeszedł cały ówczesny Montparnasse. U K-a w pracowni bywali: Max Jacob, André Salmon, André Derain, Juan Gris, Per Krohg, Jean Cocteau, Ernest Hemingway, Henry Miller, Artur Rubinstein, Charlie Chaplin i in. W wspomnieniach przyjaciół pozostał jako człowiek wrażliwy, uczynny i dowcipny, pełen radości życia, utalentowany artysta. K. był malowniczą postacią i jednym z przywódców środowiska artystycznego Montparnassu. Miejscem spotkań artystów były słynne kawiarnie «La Rotonde», «Café du Dôme», później «La Coupole» (którą na otwarcie w r. 1927 zdobili K., F. Léger, Maria Wasiljew i in.). W Paryżu malarstwo K-a uległo zrazu wpływom P. Cézanne’a, później konstruktywistów i kubistów. W ukształtowaniu się własnego stylu malarskiego, opartego o realizm, odegrała u K-a pewną rolę sztuka A. Deraina i A. Modiglianiego, z którym łączyła K-a wielka przyjaźń. Modigliani korzystał z pracowni i pomocy K-a, a kiedy umarł w r. 1920, K., L. Zborowski i A. Salmon zajęli się jego pogrzebem. Liczne obrazy (np. dziecięce portrety: Młodzi Włosi, 1922, Młody Włoch, 1924, Dwaj bracia, 1925) namalował K. pod wyraźnym wpływem sztuki T. Makowskiego, z którym łączyła go przyjaźń. Zachowało się osiem listów K-a do Makowskiego z lat 1923–5. K. wchodził do Komitetu Société des Amis de Thadée Makowski, założonego po śmierci artysty w r. 1932.

W r. 1913 K. po raz pierwszy wystawił swoje obrazy – Martwą naturę i Studium głowy – na Salonie Jesiennym w Paryżu. W t. r. malował z P. Picassem i J. Grisem i in. w Céret (departament Pirenée); od nich przyjął zapewne kubistyczną stylizację. W r. 1914 brał udział w wystawie «Niezależnych» w Paryżu, na której pokazał trzy kompozycje figuralne (jedna przedstawiała leżący akt) oraz w galerii Flechtheima w Düsseldorfie w grupie «Dôme», i w Monachium. K. przyjął obywatelstwo francuskie (1914), nie zerwał jednak więzi z Polską. Pozostawał w bliskim kontakcie z kolonią polskich artystów, którzy bądź tylko na pewien czas, bądź na stałe osiedlili się we Francji, zwłaszcza w Paryżu. Utrzymywał łączność z Kołem Artystów Polskich (Cércle des Artistes Polonais), które zawiązało się w stolicy Francji w r. 1928.

Z wybuchem wojny światowej K. zgłosił się ochotniczo do Legii Cudzoziemskiej. Ranny w r. 1915, został zdemobilizowany. W t. r. ożenił się z Renée-Jean Gros, córką oficera gwardii republikańskiej. Wesele K-a zapisało się w dziejach Montparnassu jako jedno z nadzwyczajnych widowisk. W r. 1916 K. przebywał w Hiszpanii i wystawiał ponownie w Monachium. Brał udział, choć rzadko, w wystawach w Polsce. W listopadzie 1917 r. odbyła się w Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie pierwsza wystawa formistów, na której K. pokazał Pejzaż i Autoportret. W r. 1917 obrazy K-a eksponowano m. in. w Londynie, Sztokholmie i Oslo. W l. 1918 i 1919 K. malował w Marsylii oraz w Prowansji (St. Tropez, Sanary, Bandol). Malował pejzaże, akty (pozowała mu słynna modelka Montparnassu, Kiki – Alice Prin), kompozycje figuralne, martwe natury, kwiaty, sceny rodzajowe. K. był też wziętym i zamiłowanym portrecistą kobiet (w 1928 namalował obraz Młoda kobieta w szalu polskim), portretował m. in. znane aktorki, Cécile Sorel, Renée Falconetti (1927), Madelaine Sologne (1936), i młodych chłopców. K. wykonał sześć drzeworytniczych ilustracji do Maxa Jacoba „La Souris Boiteuse”. Był znanym i cenionym artystą. W r. 1919 galeria Druet w Paryżu urządziła pierwszą zbiorową wystawę dzieł K-a. W t. r. obrazy K-a były wystawione w Hannowerze. Cztery obrazy olejne (Studium, Zabawa w porcie, Pejzaż z Południa, Pic du Midi) i dwie akwarele (Owoce, Port w St. Tropez) K-a znalazły się na wystawie w Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w kwietniu 1924 r. T. r. K. miał zbiorową wystawę w galerii P. Guillaume w Paryżu. W r. 1926 odbyła się wystawa malarstwa K-a w Niemczech w galerii Flechtheima w Düsseldorfie i w 1938 w Anglii w galerii Leicester w Londynie. W r. 1933 K. został odznaczony Legią Honorową. W r. 1935 ogłosił w warszawskich „Wiadomościach Literackich” artykuł pt. Moje credo artystyczne.

W r. 1940 K., chroniąc się przed Niemcami, wyjechał do Hiszpanii, następnie do Portugalii, a stąd do Stanów Zjedn. A. P. Omyłkowo ukazały się wtedy w gazetach jego nekrologi zawiadamiające, że K. zginął na statku zatopionym przez łódź podwodną. W Ameryce zamieszkał K. w Greenwich Village, rozwijając na szeroką skalę akcję pomocy artystom francuskim pod okupacją niemiecką. W Stanach Zjedn. portretował m. in. Artura Rubinsteina i aktorkę Michèle Morgan. Po wojnie wrócił do Francji, osiedlając się w Sanary-sur-Mer (koło Tulonu). Malował dużo. W r. 1952 urządził indywidualną wystawę w galerii Drouant-David w Paryżu; następna wystawa w tejże galerii odbyła się w r. 1954, już po śmierci artysty, który zmarł w Sanary 29 IV 1953 r. Pojedyncze obrazy K-a znalazły się na wystawach w Polsce: w Krakowie w r. 1954 (Kwiaciarka) i w Warszawie 1959 r. (Bukiet tulipanów). W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu znajduje się obraz K-a Kwiaciarka (ol.), w Muzeum Narod. w Warszawie Martwa natura (akwarela-gwasz). Barwne kartki pocztowe z reprodukcjami obrazów K-a wydał przed wojną J. Mortkowicz w Warszawie.

Malarstwo K-a, początkowo pod wpływem impresjonizmu i kubizmu, nabiera później cech indywidualnych. Charakteryzuje je płynna linia, krągły, pełny modelunek postaci, duże płaszczyzny barwne, pewna stylizacja w przedstawieniach figuralnych. Mimo powiązań z «École de Paris» (zwłaszcza z malarstwem Modiglianiego i Deraina) K. ukształtował własny, odrębny styl malarski, zbliżony nieco do realizmu. Źródeł cech indywidualnych malarstwa K-a krytyka francuska dopatruje się w polskim pochodzeniu artysty.

 

Autoportret; Portrety: pędzla A. Modiglianiego (1918/9) reprod. w: Zrębowicz R., O nowoczesnym malarstwie francuskim, W. 1959 s. 102, pędzla A. Deraina (1920) reprod. w: Einstein C., Kunst d. 20 Jahrhunderts (Propyläen Kunstgeschichte), Berlin 1926 s. 207; Fot. K-a z J. Pankiewiczem i in. (Kraków 1925) reprod. w: Dmochowska J., W kręgu Pankiewicza, Kr. 1963 s. 189; Fot. K-a z r. 1912 w posiadaniu autora; – Grand Larousse Encyklopédique, Paris 1962 VI; W. Enc. Powsz. (PWN); Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Hrsg. v. H. Vollmer, Leipzig 1955 (obszerna bibliogr.); Dictionnaire des peintures français, Paryż 1961; Hazan F., Nouveau dictionnaire de la peinture moderne, Paryż 1963; Thieme– Becker, Lexikon d. Künstler; Katalog wystawy obrazów… K-a … Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kr. 1924 kwiecień; Malarstwo francuskie od Gaugina do dnia dzisiejszego, 30 IV–31 V 1959, Muzeum Narodowe w W.; I Wystawa Ekspresjonistów Polskich, Kr. 1917 listopad–grudzień; Wystawa Polskiego Malarstwa Rodzajowego wieku XIX i XX, Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kr., Kr. 1954; – Carco F., Przyjaciel malarzy, Kr. 1958 s. 128–30, 237; Cassou J., Panorama des arts plastiques contemporains, Paryż 1960; Corradini J., Cuadros bajo la lupa, Buenos Aires 1956, tabl. I, XXI; Crespelle J. P., Montparnasse vivant, (1962, liczne fotografie); Dobrowolski T., Nowoczesne malarstwo polskie, Wr.–W.–Kr. 1964 III; Jaworska W., Tadeusz Makowski, Wr.–W.–Kr. 1964; Makowski T., Pamiętnik, W. 1961; – „Świat” (W.) 1933 I pólr. nr 13; „Wiad. Liter.” 1935 nr 51–2 z 29 XII.

Ignacy Trybowski

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.