INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Stanisław Stanisławski (właśc. Bratman)      Stanisław Stanisławski, wizerunek na podstawie fotografii z 1929 r.

Stanisław Stanisławski (właśc. Bratman)  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 2003-2004 w XLII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Stanisławski (właśc. Bratman) Stanisław (1870–1941), aktor, reżyser, dyrektor teatru, pedagog.

Ur. 22 X 1870 (wg Spisu Ludności Miasta Krakowa z r. 1910) lub 6 IX 1870 (wg aktu zgonu z USC Warszawa-Śródmieście) w Warszawie, w zamożnej rodzinie. Był synem Joachima Jerzego Bratmana, właściciela firmy drukarskiej, i Pauliny z Warszewskich (a nie: Warsznowskich).

S. uczył się w gimnazjum w Warszawie, następnie odbył jednoroczną służbę w armii rosyjskiej. Przez pewien czas pracował jako drukarz. Do zawodu aktorskiego przygotowywał się pod kierunkiem Władysława Szymanowskiego i Józefa Kotarbińskiego w klasie dykcji i deklamacji przy Warszawskim Tow. Muzycznym. W l. 1898–9, pod przybranym nazwiskiem Stanisławski, grał z powodzeniem w amatorskim zespole Tow. Miłośników Sceny w Warszawie; od tego czasu używał na scenie tego pseudonimu. Dn. 15 IX 1898 debiutował w Teatrze Miejskim w Krakowie rolą Edwina w „Odludkach i poecie” Aleksandra Fredry. Dn. 22 IX t.r. wystąpił tamże w roli Horacego w „Hamlecie” W. Shakespeare’a, a w grudniu r.n. w roli Alfreda w „Wielkim człowieku do małych interesów” Fredry. Nie został jednak przyjęty do zespołu; do końca sezonu występował w objazdowym teatrze Adolfiny Zimajer w Król. Pol. i w Rosji.

Od października 1900 do marca 1903 grał S. w Teatrze Miejskim we Lwowie, za dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego; pierwszą jego rolą był Birbancki w „Dożywociu” Fredry. Odtwarzał postaci zarówno amantów jak i bohaterów w repertuarze komediowym i dramatycznym, a także role charakterystyczne. Wystąpił m.in. jako: Kasztelan („Zaczarowane koło” Lucjana Rydla), Leander („Dziewczyna sędzią” Franciszka Zabłockiego), Genio („Pan Damazy” Józefa Blizińskiego), Tarełkin („Sprawa” A. Suchowo-Kobylina), Don Manuel Arias („Ruy Blas” V. Hugo), Albin („Śluby panieńskie” Fredry), Floryzel („Zimowa opowieść” Shakespeare’a), Ozryk („Hamlet” Shakespeare’a), Widmo („Wesele” Stanisława Wyspiańskiego). Podczas dwóch sezonów w teatrze lwowskim zyskał sympatię publiczności. W sezonach 1904/5–1916/17 występował ponownie w Teatrze Miejskim (od r. 1909 im. Juliusza Słowackiego) w Krakowie, będąc wówczas jednym z najczęściej obsadzanych aktorów. Oprócz ról komediowych grał role dramatyczne: tytułową w „Kordianie” Juliusza Słowackiego, Horacego („Hamlet” Shakespeare’a), Zbigniewa („Mazepa” Słowackiego), Szczęsnego („Horsztyński” Słowackiego), Adolfa („Dziady” A. Mickiewicza), Mówcę i Przodownika („Wyzwolenie” Wyspiańskiego), Jukliego („Sędziowie” Wyspiańskiego), Łąckiego („Złote runo” Stanisława Przybyszewskiego), Poetę, Dziennikarza, Stańczyka („Wesele” Wyspiańskiego).

W r. 1905 rozpoczął S. pracę pedagogiczną: uczył aktorstwa w Szkole Dramatycznej Michała Przybyłowicza w Krakowie i udzielał lekcji prywatnych. We wrześniu 1911 debiutował w Teatrze im. Słowackiego jako reżyser „Panną Maliczewską” Gabrieli Zapolskiej; wystawił na tej scenie ponad osiemdziesiąt sztuk. Reżyserował również spektakle w Akademickim Kole Artystycznym Miłośników Dramatu Klasycznego oraz przedstawienia na cele dobroczynne w ramach imprez organizowanych przez Syndykat Dziennikarzy. W r. 1912 został wybrany na skarbnika Związku Artystów i Artystek Polskich (ZAAP). T.r. grał też w objazdowym Artystycznym Teatrze Ludowym pod kierunkiem Dantego Baranowskiego. W sezonie 1917/18, z rekomendacji Polskiego Tow. Teatralnego objął, wspólnie z Franciszkiem Frączkowskim, dyrekcję Teatru Polskiego w Łodzi. Grał tu m.in. tytułową rolę w „Kajusie Cezarze Kaliguli” Karola H. Rostworowskiego, Prezesa („Kordian” Słowackiego), księcia Myszkina („Idiota” F. Dostojewskiego), tytułową rolę w „Hamlecie” Shakespeare’a we własnej reżyserii. Teatr, dzięki starannemu repertuarowi, regularności premier i dobremu zespołowi aktorskiemu, cieszył się zainteresowaniem publiczności. Recenzje łódzkich krytyków były jednak zróżnicowane, choć S-ego uznawano za najbardziej utalentowanego artystę w zespole. Mimo dotacji magistratu teatr nie był w stanie się utrzymać; w kwietniu 1918 rozwiązano umowę ze S-m, ale we wrześniu podjął on tę pracę ponownie, by ostatecznie zrezygnować po paru tygodniach, raz jeszcze z przyczyn finansowych.

W r. 1919 wrócił S. na stałe do Warszawy. Początkowo reżyserował i grał w Teatrze Letnim, m.in. jedną ze swych popisowych ról – Napoleona w „Madame Sans-Gêne” V. Sardou. We wrześniu t.r. zaangażował się jako aktor i reżyser do Teatru Polskiego i Małego, którymi kierował Arnold Szyfman. Należał do tego zespołu do końca sezonu 1932/3. Od września do listopada 1922 oraz od r. 1923 uczył dykcji i gry scenicznej w Szkole Dramatycznej przy Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, a po jej reorganizacji od r. 1932 w Państw. Inst. Sztuki Teatralnej (PIST, do r. 1939). Jesienią 1931 wspomógł finansowo Teatr Artystów pod patronatem Związku Artystów Scen Polskich (ZASP; teatr działał od września 1932 do stycznia r.n.). W sezonach 1933/4–1935/6 grał i reżyserował na scenach Tow. Krzewienia Kultury Teatralnej; w l. 1936–9 był w zespołach Teatru Narodowego i Nowego. W teatrach warszawskich aktorstwo S-ego uległo znaczącej przemianie. Pozostając nadal mistrzem dykcji i «okrągłego gestu», pogłębił realizm psychologiczny odtwarzanych postaci. Najczęściej występował wówczas w repertuarze komediowym w rolach charakterystycznych m.in. jako Tholosan („Nasi najserdeczniejsi” Sardou), Piotr Cauchon („Święta Joanna” G. B. Shawa), Hrabia („Nowi panowie” R. Flersa i G. Caillaveta), Henryk Topolski („Lekkomyślna siostra” Włodzimierza Perzyńskiego), Sir Ralph Bloomfield-Bonigton („Lekarz na rozdrożu” Shawa), Kanclerz („Król Dagobert” A. Rivoire’a), Jaś („Ich synowa” Adama Grzymały-Siedleckiego), Pułkownik („Cyganeria warszawska” Adolfa Nowaczyńskiego), Prezydent sądu („Wilki w nocy” Tadeusza Rittnera), Baron („Nie igra się z miłością” A. Musseta), Pagatowicz („Grube ryby” Michała Bałuckiego). Szczególnym uznaniem cieszył się S. jako wykonawca ról w komediach Fredry. Był autorytetem w interpretacji wiersza fredrowskiego, który mówił «prosto i zwyczajnie, z zachowaniem melodii i rytmu» (Halina Drochocka). Już jako młody aktor grał Albina i Gustawa („Śluby panieńskie”) czy Lubomira („Pan Geldhab”); później, w przedstawieniach we własnej reżyserii, był tytułowym Panem Jowialskim i Benetem, a przede wszystkim Radostem („Śluby panieńskie”); tę ostatnią rolę grał «ubrany z francuska, z nieodłączną chusteczką w ręku […] nie miał w sobie nic z szumnego polonusa, był wykwintnym starszym światowcem, bon viveur’em, pełnym humoru, dowcipu, tolerancji» (Jan Kreczmar). Jako aktor komediowy był S. ulubieńcem stolicy. Zapisał się też rolami epizodycznymi: suflerem Skrzypalskim („Wojciech Bogusławski i jego scena” Wincentego Rapackiego) czy Kelnerem („Nigdy nie można przewidzieć” Shawa). Z kolei talent do ról dramatycznych wraz z cierpkim, ironicznym humorem ujawniał w przedstawieniach reżyserowanych przez Leona Schillera, np. jako Sędzia („Przedmieście” Franciszka Langera), Pan Pobratymski („Dzieje grzechu” wg Stefana Żeromskiego), Schindler („Igraszki muzyczne” R. Mackenziego), Pastor („Dorota Angermann” G. Hauptmanna, gościnny występ w Teatrze Ateneum, 1933). Jego ostatnią rolą był Ksawery („Prawdziwe życie Anny” Jerzego Zawieyskiego).

Jako reżyser był S. tradycjonalistą: stronił od innowacji, polegał na aktorze, dbał o szczegóły inscenizacyjne. Poza utworami Fredry reżyserował m.in.: „Spazmy modne” Wojciecha Bogusławskiego, „Naszych najserdeczniejszych” Sardou, „Miłość czuwa” Flersa i Caillaveta, „Króla Dagoberta” A. Rivoire’a, „Simone” J. Devala, „Włamanie” i „Spadkobiercę” Grzymały-Siedleckiego, „Lekkomyślną siostrę” Perzyńskiego, „Wilki w nocy” Rittnera, „Miłość bez grosza” Stefana Kiedrzyńskiego, „Doktor Julię Szabo” L. Fodora. Pojawiał się także w epizodach polskich filmów fabularnych, np. w „Dziejach grzechu” (1933), a także w słuchowiskach radiowych, m.in. w tytułowej roli w „Klubie Pickwicka” K. Dickensa (1939). W r. 1924 został powołany do komisji ds. ujednolicenia wymowy scenicznej przy ZASP-ie, od r. 1925 był członkiem zasłużonym ZASP-u, w r. 1936 wybrano go do Naczelnej Rady Artystycznej. W środowisku teatralnym słynął też jako doskonały pedagog, uczący praw dykcji i interpretacji, poświęcający wiele uwagi stylowemu gestowi i zasadom noszenia kostiumu. Niewysoki, o okrągłej twarzy, małych, niebieskich oczach, S. wyróżniał się na scenie elegancją gestu i precyzją ruchu, dysponował ciekawym głosem i świetną dykcją. Uważano go za wyrocznię dobrego smaku i wytworności. «Sposobem bycia, noszenia się, należał […] do minionej epoki mistrzów […] Pawlikowskich, Kamińskich, Rapackich, Kotarbińskich. Nienagannie skrojony garnitur, getry, laseczka, monokl […], dawały obraz wytwornego, acz nieco staroświeckiego pana» (Wiesław Mirecki).

Po wybuchu drugiej wojny światowej S. współpracował z konspiracyjnym PIST-em, kontynuował lekcje gry aktorskiej, a od lutego 1940 uczestniczył w pracach tajnego Zespołu Studyjnego, kierowanego przez Edmunda Wiercińskiego. Ze względu na żydowskie pochodzenie musiał się ukrywać; jednak do końca życia udzielał lekcji aktorstwa w swoim prywatnym mieszkaniu. Zmarł w Warszawie jako wdowiec 10 I 1941 w niewyjaśnionych okolicznościach (Z. Nowakowski). Jego grób znajduje się na cmentarzu Powązkowskim (kw. 26–I–172).

S. był żonaty z Józefą (nieznanego nazwiska, ur. w Pradze). Prawdopodobnie nie pozostawił potomstwa.

 

Fot. prywatne i w rolach: B. Jag., IS PAN, Muz. Teatr, w W.; – Słown. Teatru Pol. (bibliogr.); – Cmentarz Powązkowski; Gembala H., Solańska-Szczepanik K., Repertuar Teatru Miejskiego w Krakowie 1905–1913, W. 1990; Olszewicz, Lista strat kultury pol.; Solarska-Zachuta A., Repertuar teatru krakowskiego 1899–1905, W. 1979; – Boy-Żeleński T., Pisma, W. 1963–75 XX–XXVIII; Dzieje teatru polskiego, Red. T. Sivert, W. 1988 IV/2; Historia filmu polskiego, W. 1988 II; Krasiński E., Stefan Jaracz, W. 1983; tenże, Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1913–1939, W. 1991 (liczne fot.); tenże, Warszawskie sceny 1918–1919, W. 1976; Kuligowska-Korzeniewska A., Scena obiecana. Teatr Polski w Łodzi 1844–1918, Ł. 1995; Marczak-Oborski T., Teatr w Polsce 1918–39, W. 1984; Michalik J., Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893–1915. Teatr Miejski, Kr. 1985–7 I–II; Poskuta-Włodek D., Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w latach 1914–1945, Kr. 2001; Słonimski A., Gwałt na Melpomenie, W. 1982; Teatr Polski w Warszawie 1913–23, W. 1923 s. 75–6; Teatr przy ulicy Cegielnianej. Szkice z dziejów sceny łódzkiej 1844–1978, Red. S. Kaszyński, Ł. 1980; W cieniu Teatru Miejskiego, Kr. 1987 V cz. 2 vol. 3; Wilski Z., Polskie szkolnictwo teatralne 1811–1944, Wr. 1978; Wysiński K. A., Związek Artystów Scen Polskich 1918–1950, Wr. 1979; – Estreicher K., Flach J., Sprawozdanie Komisji Teatralnej w Krakowie, Oprac. D. Poskuta-Włodek, W. 1992; Łoza, Czy wiesz, kto to jest?; – Drohocka H., Ze wspomnień, „Pam. Teatr.” 1991 z. 3–4; Kreczmar J., Notatnik aktora, W. 1966; Pronaszko A., Zapiski scenografa, Oprac. J. Timoszewicz, W. 1976; Siedlecki-Grzymała A., Z teatrów warszawskich, W. 1972; Lechoń J., Cudowny świat teatru, Oprac. S. Kaszyński, W. 1981; Nieznane listy pisarzy i aktorów polskich do Konstantego Stanisławskiego, „Pam. Teatr.” 1951 z. 2; – „Pam. Teatr.” 1973 z. 3–4 s. 447, 450, 455, 477, 1995 z. 1–2 s. 6–8, (fot. zbiorowa) s. 46–7; „Teatr” 1962 nr 20 (W. Mirecki), 1966 nr 13; – AP w Kr.: sygn. TM–56 (ubezpieczenia i emerytury S-ego); Arch. Artyst. i B. Teatru im. J. Słowackiego w Kr.; IS PAN: Afisze teatr.; USC W.-Śródmieście: Akt zgonu S-ego 1/25/41 (odpis w posiadaniu redakcji Słown. Biogr. Teatru Pol.).

Grażyna Chmielewska

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.