INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Wacław Szetelnicki      Ks. Wacław Szetelnicki, pokolorowana fotografia.
Biogram został opublikowany w XLVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2012-2013.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szetelnicki Wacław (1916–1996), ksiądz rzymskokatolicki, historyk Kościoła.

Ur. 7 VI w Słobódce Dżuryńskiej (pow. czortkowski) w rodzinie chłopskiej, był jednym z pięciorga dzieci Jana i Anastazji z domu Jakimów.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w Słobódce Dżuryńskiej uczył się S. od r. 1928 w Państw. Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czortkowie i zdał 31 V 1935 maturę. Wstąpił następnie do rzymskokatolickiego seminarium duchownego we Lwowie i od października t.r. studiował teologię na UJK; pod kierunkiem ks. Piotra Stacha przygotował pracę Przypowieść o synu marnotrawnym. Już pod okupacją sowiecką przyjął 28 X 1939 święcenia kapłańskie z rąk bp. Eugeniusza Baziaka. W kwietniu 1940 wrócił do Słobódki Dżuryńskiej i od 5 VI t.r. do lipca 1941 pracował tam jako wikariusz; od 12 XII 1940 administrował równocześnie paraf. w Połowcach (pow. czortkowski). Pod okupacją niemiecką objął 10 X 1941 obowiązki wikariusza oraz katechety szkół powszechnych w Trembowli. Od jesieni 1942 był kapelanem AK.

W sierpniu 1945, w ramach tzw. repatriacji, wyjechał S. do Bytomia i został tam wikariuszem paraf. św. Jacka. Następnie pełnił funkcje wikariusza i katechety w paraf. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu, a od 26 VIII 1946 w paraf. św. Maurycego we Wrocławiu. Od 9 VIII 1947 był we Wrocławiu kapelanem III Hufca Harcerzy. Dn. 1 IX t.r. został wikariuszem we wrocławskiej paraf. św. Bonifacego. Na podstawie przedwojennej rozprawy Przypowieść o synu marnotrawnym uzyskał 23 VI 1948 na Wydz. Teologicznym UJ magisterium z teologii. Od 14 X 1949 do 18 II 1950 zastępował na stanowisku proboszcza paraf. św. Bonifacego uwięzionego ks. Kazimierza Lagosza. Po jego uwolnieniu i objęciu funkcji wikariusza kapitulnego archidiec. wrocławskiej oraz wikariusza generalnego ordynariatu wrocławskiego, S. został 1 VII 1951 proboszczem. Równocześnie od 4 X t.r. był referentem wydz. duszpasterskiego i radcą kurii we Wrocławiu, a od 26 V 1952 także kanonikiem gremialnym i sekretarzem kapit. metropolitalnej wrocławskiej. W tym okresie podjął studia doktoranckie na Wydz. Teologii Katolickiej przy Uniw. Warsz. i 16 I 1953 uzyskał tam doktorat z teologii na podstawie dysertacji Kaznodziejstwo polskie XVI i XVII wieku w obronie ludu („Nasza Przeszłość” T. 37: 1972), napisanej pod kierunkiem ks. Antoniego Pawłowskiego. Dn. 25 XI 1954 został członkiem komisji egzaminacyjnej dla księży zakonnych. Od 18 I 1955 był dziekanem dekanatu Wrocław-Północ, następnie od 1 I 1972 dekanatu Wrocław-Katedra. W okresie 6 IV 1957 – 31 VII 1969 pełnił funkcję kanclerza wrocławskiej kurii. Dn. 21 X 1958 mianowano go egzaminatorem posynodalnym i proboszczem konsulatorem. Papież Jan XXIII nadał mu 8 V 1959 tytuł szambelana papieskiego, a papież Paweł VI – honorowego prałata (12 X 1970). W l. 1958, 1962, 1967, 1978 i 1982 wyjeżdżał do Włoch, w r. 1971 do Wielkiej Brytanii, a w r. 1974 do Kanady. Uważany przez władze PRL za «politycznego awanturnika», urządził w r. 1965 w paraf. św. Bonifacego wystawę „Chmury nad Kościołem”, na której m.in. podał liczby księży aresztowanych i kleryków powołanych do wojska.

S. był autorem wydawanych w Rzymie książek o historii archidiec. wrocławskiej po r. 1945: Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu w latach 19451969 (1970), Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w archidiecezji wrocławskiej (1971), Odbudowa kościołów w archidiecezji wrocławskiej w latach 19451972. Rola duchowieństwa i wiernych (1975) oraz Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu w latach 19701985 (1987). Do tego cyklu dołączył pracę Kapituła Metropolitalna we Wrocławiu w latach 19521993 (Wr. 1994). Również w Rzymie wydawał biografie duchownych ze wschodnich terenów II RP i ZSRR: Ks. Wojciech Olszowski biskup nominat kijowski 19161972 (1981), Zapomniany lwowski bohater ks. Stanisław Frankl (1983), Lwowianin na drogach świata. Władysław kardynał Rubin (1985, wyd. 2, 1986). W Krakowie opublikował prace: Arcybiskup-wygnaniec Eugeniusz Baziak metropolita lwowski (1989, wyd. 2, 1990) oraz Podolski Vianney, ks. Teodor Kasperski, twórca Kalwarii w Winiatyńcach (1990). Wydał też monografie: Parafia rzymsko-katolicka w Słobódce Dżuryńskiej (Rzym 1979) i Trembowla, kresowy bastion wiary i polskości (Wr. 1992). Wspólnie z Jerzym Pietrzakiem opublikował w PSB biogram bp. Wojciecha Olszowskiego.

Dn. 14 XI 1981 został S. kapelanem więziennym. Wskutek postępującej choroby rezygnował z kolejnych funkcji: 15 IX 1983 z sekretarza kapit. metropolitalnej, 10 IX 1984 – dziekana, 26 VI 1989 – proboszcza paraf. św. Bonifacego, a 23 VI 1991 – kanonika gremialnego. Na wniosek Mariana Jaworskiego, bp. administratora apostolskiego polskiej części archidiec. lwowskiej, za zasługi dla archidiec. lwowskiej papież Jan Paweł II nadał mu w r. 1990 tytuł protonotariusza apostolskiego. Znaczną część swojego księgozbioru przekazał S. wrocławskiej Bibliotece Kapitulnej. Zmarł 19 II 1996 we Wrocławiu; po mszy pogrzebowej, odprawionej w kościele św. Bonifacego z udziałem metropolity wrocławskiego Henryka Gulbinowicza i metropolity lwowskiego Jaworskiego, został pochowany 24 II na cmentarzu Osobowickim.

 

Antkowiak Z., Wrocław od A do Z, Wr. 1997; Banaszak M., Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1978–1979, W. 1985; Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1944–1970, W. 1977; Bibliografia Śląska za l. 1970–1, W.–Kr. 1974–5; toż za l. 1974–8, W.–Kr. 1979–85; Encyklopedia Wrocławia, Wr. 2006; Mandziuk J., Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945–1992, W. 1997 (bibliogr. prac S-ego); Słown. Pol. Teologów Katol., IX (bibliogr. prac S-ego); Sto tomów „Naszej Przeszłości”. Bibliografia, dzieje, ludzie, Kr. 2003; Żmuda R., Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1975–1977, W. 1982 I; tenże, Bibliografia historii Kościoła w Polsce 1982–1984, W. 1997 I; Żmuda R., Latawiec P., Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1980–1981, W. 1989 I–II; – Swastek J., Pasterz trudnych decyzji. 40. rocznica śmierci rządcy archidiecezji wrocławskiej księdza infułata Kazimierza Józefa Lagosza (1888–1961), „Nowe Życie” 2001 nr 11 s. 11; Urban W., Duszpasterski wkład księży repatriantów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1970, Wr. 1970 s. 145–7; – Rocznik archidiecezji wrocławskiej, 1990, Wr. [1990]; Schematyzm duchowieństwa i kościołów archidiecezji wrocławskiej, Wr. 1952; toż za r. 1959, Wr. [1959]; Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czortkowie, 1928/9–1934/5, Czortków 1929–35; – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne: „Dolny Śląsk” Nr 4: 1997 (K. Matwijowski, fot.), „Kalendarz Wrocł.” R. 39: 1998 (J. Pater, fot.), „Nowe Życie” 1996 nr 6 (G. Balkowska, fot.), 2001 nr 2 (J. Swastek, fot.), „Słowo Pol.” 1996 nr 45, „Sobótka” 1997 nr 3/4 (K. Matwijowski), „Studia Rzeszowskie” T. 3: 1996 (J. Pater), „Wrocł. Wiad. Kośc.” R. 49: 1996 nr 1 (Z. Barmiński); – Arch. Archidiec. we Wr.: sygn. Sz IV teczka 17 (akta personalne); Arch. UJ: sygn. WT II 252 (teczka magisterska); B. Ossol.: rkp. Akc. 1999/02 (koresp. Ludwiki Steinfeld z S-m); IPN we Wr.: sygn. IPN Wr 291/1–10.

Robert Szczerkowski

 
 

Powiązane artykuły

 

Polskie Państwo Podziemne 1939-1945

Polska była pierwszym państwem, które powiedziało "Nie!" żądaniom ustępstw terytorialnych ze strony nazistowskiej Rzeszy Niemieckiej. Polska była pierwszym państwem, które zbrojnie przeciwstawiło......
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.