INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Władysław Leon Grzędzielski     

Władysław Leon Grzędzielski  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1960-1961 w IX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Grzędzielski Władysław Leon (1864–1925), prawnik, działacz polityczny i minister. Ur. 15 XII w Kopytowej (pow. Jasło). Syn Juliana, rządcy folwarku, i Marii z Mikiewiczów. Studia gimnazjalne odbył w Rzeszowie w l. 1878–85, studia prawne ukończył na UJ. W l. 1891–8 pracował w kancelariach adwokackich i notarialnych na prowincji oraz w Przemyślu. Od r. 1898 czynny w sądownictwie, początkowo jako adiunkt w Kętach, następnie jako naczelnik sądu w Grzymułowie i Mościskach, wreszcie jako sędzia okręgowy w Przemyślu. W l. 1914–6 był prezesem sądu okręgowego w Przemyślu, od r. 1919 sędzią sądu okręgowego we Lwowie.

Społecznie najwięcej udzielał się w tym czasie w TSL jako długoletni przewodniczący Okręgu TSL w Przemyślu. W l. 1912–8 pracował w Związku Organizacji Polskich Towarzystw, jako jeden z jego założycieli i kierowników, w Sokole, Tow. Przyjaciół Nauk, był prezesem Rady Nadzorczej Spółki Spożywczej Urzędników, zastępcą prezesa Rady Naczelnej Związku Chłopów i Mieszczan oraz członkiem Rady Naczelnej Tow. «Dobytek» itd.

Szczególnie żywy był udział jego w życiu politycznym Przemyśla w l. 1911–8. Politycznie związany był wówczas z narodową demokracją. W czasie wyborów do Rady Państwa w r. 1911 agitował wśród pracowników sądu za kandydaturą narodowego demokraty Ernesta Adama, a przeciw kandydaturze socjalistycznej Hermana Liebermana, co wywołało ze strony Liebermana list protestujący do prezesa sądu. W wyborach do parlamentu wiedeńskiego w r. 1911 został G. umieszczony na liście kandydatów w okręgu przemyskim za konserwatystą dr W. Czaykowskim, który został wybrany posłem. Po jego rezygnacji w lutym 1918 r. G. objął funkcje poselskie do parlamentu, przystąpiwszy do klubu PSL «Piast», którego wkrótce został sekretarzem. Podczas oblężenia Przemyśla przez Rosjan w r. 1914–5 przebywał w mieście, kierując miejscowym sądem. Po kapitulacji twierdzy był aresztowany przez władze rosyjskie, ale rychło zwolniony. Po odbiciu Przemyśla przez Austriaków wytoczyły mu władze austriackie dochodzenia o zdradę stanu, lecz niebawem umorzono je z braku dowodów. Przeżycia swe w czasie oblężenia opublikował w „Przewodniku po Przemyślu i okolicy” Mieczysława Orłowicza (1917).

Jako poseł PSL «Piast» należał do prawicowego odłamu tego stronnictwa i pozostawał w bliskich stosunkach z W. Witosem. 31 X 1918 r. brał aktywny udział wraz z innymi posłami w przejęciu władzy z rąk Austriaków w Krakowie, a następnie wyjechał z Z. Lasockim i A. Skarbkiem imieniem Polskiej Komisji Likwidacyjnej (P. K. L.) celem objęcia władzy we Lwowie. Delegaci dojechawszy do Przemyśla podpisali tam 1 XI porozumienie miejscowe z przedstawicielami ludności ukraińskiej, a G. wszedł do mieszanej komisji polsko-ukraińskiej, która objęła rządy w mieście. Gdy rozgorzały walki w Galicji wschodniej, G. brał udział w pracach Tymczasowego Komitetu Rządzącego w Przemyślu, wchodząc w skład Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa, przemienionego w Polską Radę Narodową w Przemyślu (dla miasta i powiatu); był w niej członkiem Wydziału Wykonawczego obok H. Liebermana. Imieniem Rady wraz z Liebermanem został mężem zaufania przy Komendzie Wojskowej w Przemyślu (24 XI 1918). 28 XI 1918 r. wraz z posłami Liebermanem, Rychlikiem i Skarbkiem został powołany przez P. K. L. do prowadzenia rokowań i zawarcia rozejmu tymczasowego i unormowania stosunków polsko-ukraińskich. Wymienieni pełnili też funkcje komisarzy dla spraw politycznych przy Komendzie Wojskowej w Przemyślu dla powiatów na wschód od Sanu. W ciągu listopada i grudnia 1918 r. G. pełnił ponadto funkcje zastępcy przewodniczącego Wydziału Aprowizacyjnego P. K. L. w Krakowie. G. uczestniczył 27 I 1919 r. w likwidacji Polskiej Rady Narodowej w Przemyślu. W r. 1919 wszedł do Sejmu Ustawodawczego jako poseł wybrany do ostatniego parlamentu wiedeńskiego z okręgu objętego jeszcze działaniami wojennymi (Dobromil–Mościska). W sejmie, będąc członkiem klubu PSL «Piast», pracował w szeregu komisji, m. in. konstytucyjnej i nietykalności poselskiej. Referował jako poseł ustawy o ochronie lokatorów, o zwalczaniu lichwy, zachowawczą ordynację wyborczą i in. Osiadłszy we Lwowie, w czasie swej kadencji poselskiej wszedł do dyrekcji Tow. Agrarno-Osadniczego, mającego na celu wykup ziemi z rąk wielkiej własności i jej parcelację. G. odgrywał wówczas dość ważną rolę w PSL «Piast», popierając politykę przywódców tego stronnictwa. W rządzie Witosa sprawował funkcję ministra aprowizacji (11 VII–13 IX 1921). W czasie dwumiesięcznej działalności na tym stanowisku wprowadził w życie korzystną dla klas posiadających zasadę wolnego handlu produktami rolnymi. W związku z działalnością G-ego, dotyczącą zakupu lasów państwowych po niskich cenach i odsprzedaży drewna Ministerstwu Robót Publicznych po cenach bardzo wysokich, atakowano go ostro w lewicowej prasie i w Sejmie (głównie posłowie z PSL Lewicy). W czasie wyborów do Sejmu w r. 1922 G. kandydował z listy państwowej, nie został jednakże wybrany posłem. W r. 1924 został wybrany przez Senat na członka Trybunału Stanu. Wycofał się on teraz z czynnego życia politycznego i prowadził kancelarię adwokacką we Lwowie. Zmarł 28 IX 1925 r.

 

Dziesięciolecie Polski Odrodzonej, Księga pamiątkowa 1918–28, Kr.–W. 1928; Mościcki H., Dzwonkowski W., Parlament Rzpltej Pol. 1919–27, W. 1928; Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej, W. 1957; Rzepecki T., Sejm R. P. 1919 r., P. 1920 (fot.); – Głąbiński S., Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939 I 398; Stenograficzne Sprawozdania z posiedzeń Sejmu Ustawodawczego R. P. 1922, 1925 (krytyka działalności Tow. Agrarno-Osadniczego); – „Piast” 1925 nr z 30 IX; – Informacje pisemne dr Aleksego Gilewicza z Przemyśla.

Red.

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.