Był synem sławnego wodza  i córki kanclerza wielkiego koronnego. Do dwunastego roku życia wychowywał się w Zamościu, w domu swej babki Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej. Po śmierci ojca zajął się nim biskup wrocławski i płocki, królewicz Karol Ferdynand Waza. Potem zaopiekował się nim  wuj ordynat Jan Zamoyski, który oddał go na dwór królewski, gdzie młody książę zdobył sympatię, a królowa Ludwika Maria okazywała mu szczególną życzliwość. Na koszt króla studiował w Pradze, odwiedzając też Drezno i Wiedeń. Mimo świetnego pochodzenia,  wielkich  protektorów, solidnego wykształcenia, światowego obycia, znajomości wielu języków, nie cieszył się nigdy wielkim poważaniem. Jeden z potomnych określił go dosadnie jako „cymbała”. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących króla Michała Tomasza Korybuta Wiśniowiecki znajdziesz w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.