Dzięki zawartym w Kazaniach sejmowych wizjom upadku Polski uznano go w czasie rozbiorów za proroka narodowej klęski. Do budowania tej legendy przyczynił się Adam Mickiewicz w swoich wykładach paryskich, jak i w wielu innych twórców.  Najbardziej znany obraz sławnego kaznodziei namalował Jan Matejko w 1864 roku.  Modelem był ponoć Michał Szweycer, powstaniec listopadowy, który po klęsce narodowego zrywu musiał uciekać za granicę.  Nie mogąc wrócić do zaboru rosyjskiego, przyjeżdżał do Krakowa, by spotkać się z krewnymi. Podczas jednego z takich pobytów zorien­tował się, że jest śledzony. Okazało się jednak, że nie był to policyjny szpicel lecz … malarz, którego zafascynowała twarz Szweycera i chciał, by ten pozował mu jako legendarny kaznodzieja do obra­zu Kazanie Skargi.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Piotra Skargi szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.