Ilustracja z książki Aleksnadra Kraushara "Kraszewski i Wielopolski : (kartka z lat 1861-1863)", wydanej w Warszawie w 1912 roku.