Litografia opublikowana w książce "Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach", wyd. K. Wł. Wójcickiego, Warszawa1850-1851, t. 1, tabl. m. s. 156/157.