Obraz olejny w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.