Rycina z publikacji "Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki".