Ilustracja z teki "Gwiazdy myśli polskiej : 36 portretów rysowanych przez Wł. Barwickiego. Z. 5.", wydanej w 1917 roku w Lublinie przez  Litografię A. Jarzyńskiego.