Olejny obraz z ok. 1820 roku.  Znajduje się w krakowskich Sukiennicach. 

Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie.