Obraz olejny Józefa Krzesz-Męciny z 1900 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.