Rycina z książki M. Balińskiego "Pamiętniki o królowej Barbarze, żonie Zygmunta Augusta" (t.1.)  wydanej w Warszawie  w latach 1837-1840.