Obraz olejny z 1878 roku. Znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie w Sukiennicach w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w sali Siemiradzkiego. 

Źródło kopii cyfrowej: http://katalog.muzeum.krakow.pl.