Fragment płótna ukazujący pojedynek Jakuba Skarbka (z kopią i tarczą)  z księciem szczecińskim Kazimierzem V (z mieczem), który pośpieszył na pomoc wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego Ulrichowi von Jungingen.