Obraz olejny malarza z kręgu Lucasa Cranacha Starszego, datowny na lat 1525-1535.  Istnieje hipoteza, że  autorem obrazu mógł być Hans Krell, który w okresie 1522-1526 był nadworny malarz króla Węgier i Czech, Ludwika Jagiellończyka. Fundatorem tego arcydzieła malarstwa batalistycznego mógł być król Zygmunt I Stary lub hetman Konstanty Ostrogski, który został ukazany na obrazie aż trzykrotnie, w różnych fazach bitwy, ktora była kulminacyjnym punktem dziesięcioletniej wojny Rzeczypospolitej z Wielkim Księstwem Moskiewskim.